Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Rīgā notikuši Eiropas Sociālā fonda Baltijas jūras[..]

Rīgā notikuši Eiropas Sociālā fonda Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības tīkla pasākumi

SIF_logo_krasains_500px

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Finanšu ministriju laika posmā no 21. līdz 23.maijam Rīgā organizēja Eiropas Sociālā fonda (ESF) Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības tīkla pasākumus.

Pasākumu cikls aizsākās 21. maijā ar ekspertu paneļdiskusiju par standarta izstrādi starptautiskās sadarbības speciālistiem. Diskusijas laikā nozares speciālisti diskutēja par nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm Eiropas Savienības projektu/programmu koordinatoriem darbam ar starptautiskās sadarbības jautājumiem. Apmācību standartu izstrādā zviedru konsultāciju kompānija OCN Zviedrijas ESF projekta “Inclusive Europe” ietvaros. Pēc apmācību beigām to dalībnieki varēs iegūt arī starptautiski atzītu sertifikātu. No katras Baltijas jūras reģiona valsts paneļdiskusijā piedalījās divi dalībnieki un Latviju pārstāvēja Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja Alda Sebre un Izglītības un zinātnes ministra padomniece Liesma Ose.

22.maijā notika Baltijas jūras reģiona ESF valstu vadošo iestāžu un atsevišķu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju pieredzes apmaiņas seminārs par tēmu - „Jaunieši, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību”. Semināra dalībnieki apmainījās ar zināšanām par dalībvalstu pieredzi identificētās problēmas risināšanā, t.sk. izmantojot ESF atbalstu, ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas sasaisti ar šo problemātiku, kā arī diskutēja par kopīgiem risinājumiem un iespējamiem sadarbības projektiem nākotnē. Pasākumā piedalījās Baltijas jūras reģiona valstu ESF administrēšanā iesaistīto valstu pārstāvji, projektu īstenotāji no Zviedrijas, programmas „Jaunatne darbībā” un Mūžizglītības programmu speciālisti.

Savukārt, 23.maijā notika kārtējā ESF Baltijas jūras sadarbības tīkla tikšanās. Tajā paralēli sadarbības tīkla regulārajiem jautājumiem par starptautiskās sadarbības aktualitātēm katrā valstī notika arī diskusija par ESF sniegto atbalstu NVO projektiem. Sanāksmes dalībnieki dalījās pieredzē par NVO paredzētajām programmām, kā arī par līdz šim NVO īstenotajiem projektiem. Prezentāciju sniedza arī SIF Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja Evija Kleina un uzstājās divu SIF administrēto, ESF līdzfinansēto NVO projektu pārstāvji. Par Liepājas neredzīgo biedrības pieredzi, sadarbojoties ar dažādām valstīm un ieguvumiem no starptautiskās sadarbības, stāstīja organizācijas valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, savukārt Latvijas Tehnoloģisko Parku, Centru un Biznesa Inkubatoru Asociācijas pārstāvis Juris Balodis iepazīstināja klātesošos ar asociācijas (LTICA) kapacitātes paaugstināšanas projektu aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstībā, kura ietvaros arī tika īstenotas virkne starptautiskās sadarbības aktivitāšu. Pasākumā uzrunu teica arī SIF sekretariāta direktore Aija Bauere.

Eiropas Sociālā fonda Baltijas jūras sadarbības tīkls darbojas jau vairākus gadus, veicinot ESF administrēšanā iesaistīto institūciju pieredzes un zināšanu apmaiņu par administrēšanas jautājumiem, programmām, problēmjautājumiem, tādējādi vairojot Baltijas jūras reģiona konkurētspēju no sociālās dimensijas skatpunkta. Pasākumus finansēja Zviedrijas Eiropas Sociālā fonda padome un projekts „Inclusive Europe”.

ESF Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības tīkla pasākums  Citi foto no pasākuma