Начало > Фонд интеграции общества > Государственные закупки > Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto līgumu arhī[..]

Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto līgumu arhīvs

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Līguma noslēgšanas datumsLīguma priekšmetsIDPaziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāPieteikumu/ Piedāvājumu iesniegšanas termiņšLīguma izpildītājsLīgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
n/a
..n/a. Latviešu valodas kā svešvalodas (LAT2) izglītības programmu apmācības pakalpojumi SIF 2013/16 2013.10.21. n/a 19 835,- Ls bez PVN n/a
..n/a. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana SIF 2014/1 2014.01.17. 28.01.2014. plkst.14:00 n/a 21343,00 EUR bez PVN (14999,95 LVL bez PVN) n/a
..n/a. Sabiedrības aptaujas „Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem-2014” veikšana (CPV kods 79320000-3 (Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi)) SIF 2014/10 2014.06.05. 17.06.2014. plkst.10:00 n/a n/a n/a
..n/a. Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2014/23 2014.12.23 10.02.2014. plkst. 15.00 n/a n/a
..n/a. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2016/2 2016.02.10 22.02.2016. plkst. 10:00 n/a n/a n/a
..n/a. Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2016/7 2016.08.12 02.11.2016. plkst. 10:00 n/a (Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā netika iesniegts neviens piedāvājums) līdz 447 199,00 EUR bez PVN n/a
..n/a. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2016/9 2016.08.19. 05.09.2016. plkst. 10:00 n/a. Iepirkuma procedūra pārtraukta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu (iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām) n/a n/a
..n/a. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “NVO fonds” izvērtēšana SIF 2016/13 2016.09.08. n/a - Iepirkuma procedūra pārtraukta n/a - Iepirkuma procedūra pārtraukta līdz 19 834,71 EUR bez PVN n/a
..n/a. Kancelejas preču piegāde SIF 2016/15 2016.10.11. 31.10.2016. plkst. 09:30 n/a (Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta) 20 000,00 EUR bez PVN n/a
..n/a. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2017/7 2017.09.29. n/a (Iepirkums pārtraukts saistībā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā) n/a (Iepirkums pārtraukts saistībā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā) līdz 672 000,00 EUR n/a
..n/a. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIF 2017/9 2017.11.09. 11.12.2017. plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā n/a n/a n/a
..n/a. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2017/10 2017.11.21. 13.12.2017. plkst. 10:00 n/a līdz 672 000,00 EUR n/a
..n/a. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2018/4 2018.04.21. 21.05.2018. plkst. 11:00 Iepirkums tika pārtraukts, jo iepirkumam nebija iesniegts neviens pretendenta piedāvājums līdz 84 000,00 EUR
..n/a. Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2018/7 18.10.2018. 14.01.2019. plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā n/a (iepirkums izbeigts bez rezultāta) līdz 14 790 215,00 EUR bez PVN n/a
..n/a. Sistēmas analīzes un programmēšanas pakalpojumi SIF 2019/4 2019.04.18. 03.05.2019. plkst. 11:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā n/a (iepirkums izbeigts bez rezultāta) līdz 35000,00 EUR bez PVN n/a
..n/a. Sistēmas analīzes un programmēšanas pakalpojumi SIF 2019/6 2019.05.07. 20.05.2019. plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā n/a (iepirkums izbeigts bez rezultāta) līdz 35000,00 EUR bez PVN n/a
2020
02.06.2020. Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” pakalpojuma dizaina izstrāde SIF 2020/1 2020.04.21 SIA "Agile & Co" 16900 2020.11.02.
26.03.2020. Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai SIF 2019/13 2019.12.27. 28.01.2020. plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” līdz 160 867,75 EUR bez PVN 24.12.2022.
23.03.2020. Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2019/11 2019.10.10 11.11.2019. plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA “Hermess”, reģ.Nr. 40003057181 līdz 487919,00 EUR bez PVN 30.12.2021.
13.03.2020. Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2019/12 2019.11.21. 30.12.2019. plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA “Sanitex”, reģ.Nr. 40003166842 līdz 318220,00 EUR bez PVN 30.12.2021.
2019
04.11.2019. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2019/10 2019.09.02 23.09.2019. plkst. 16.30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" līdz 532 800.00 EUR bez PVN 30.11.2022
07.10.2019. Pārtikas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2019/7 2019.06.22. 31.07.2019. plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA "Lat Eko Food", reģ.Nr. 40103318662 līdz 621 615,00 EUR bez PVN 30.12.2021.
19.09.2019. Programmas dalībnieku godināšanas pasākums - 2019 SIF 2019/9 2019.08.23. 05.09.2019. plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA "Rezidence", reģ.Nr. 45403047447 15990,00 EUR bez PVN 30.11.2019.
15.08.2019. Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2019/2 2019.03.09. 24.05.2019. plkst. 12:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA “Sanitex”, reģ.Nr. 40003166842 līdz 3 375 907,44 EUR bez PVN 30.12.2021.
23.07.2019. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2019/8 2019.06.25. 08.07.2019. plkst. 12.30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (1. un 2. lote); SIA "FIBRA" (3. lote); Biedrība "Apvienība "VERTE"" (4. lote); SIA "Mini SD" (5. un 6. lote); Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" (7. lote); Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS" (8. lote); Biedrība "Apvienība "VERTE"" (9. lote) 1. lote - 50 400 EUR bez PVN; 2. lote - 50 400 EUR bez PVN; 3. lote - 50 400 EUR bez PVN; 4. lote - 50 100 EUR bez PVN; 5. lote - 49 800 EUR bez PVN; 6. lote - 49 800 EUR bez PVN; 7. lote - 50 400 EUR bez PVN; 8. lote - 50 400 EUR bez PVN; 9. lote - 50 400 EUR bez PVN 19.08.2020.
07.06.2019. Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām SIF 2019/5 2019.04.18. 07.05.2019. plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA "SAFEGE BALTIJA" līdz 26 998,00 EUR bez PVN 06.03.2020.
25.04.2019. Izglītojoši pasākumi par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem SIF 2019/1 2019.02.01. 28.02.2019. plkst. 14:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” līdz 245 000,00 EUR bez PVN 25.04.2020.
2018
27.08.2018. Mobilās aplikācijas izstrāde Tirgus cenu izpēte Nr. TI-SIF-2018-10 2018.08.02. 2018.gada 16.augusts plkst. 10:00 SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", reģ.Nr. 40003426448 6000,00 EUR bez PVN 17.09.2018.
31.07.2018. Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai SIF 2018/6 2018.06.20. 06.07.2018. plkst. 10:00 Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, reģ.Nr. 40008088258 137 000,00 EUR bez PVN 2019.gada 30.decembris
21.05.2018. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2018/3 2018.03.21. 06.04.2018. plkst. 11:00 Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr. 40008002279 līdz 666 000,00 EUR bez PVN 30.11.2019.
02.05.2018. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2018/2 2018.02.16. 12.03.2018. plkst. 11:00 Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācija SUSTENTO par iepirkuma priekšmeta I daļu; Biedrība “Mini SD” par iepirkuma priekšmeta II daļu; Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” par iepirkuma priekšmeta III daļu 84 000,00 EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta I daļu; 83 880,00 EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta II daļu; 83 880,00 EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta III daļu Līdz saistību izpildei
27.03.2018. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIF 2017/11 2018.01.11 09.02.2018. plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā SIA “Deep White” 251 900.00 EUR bez PVN Līdz saistību izpildei
19.02.2018. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām SIF 2018/1 2018.01.12 31.01.2018. plkst. 10:00 Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” par iepirkuma priekšmeta I, II un III daļu; Biedrība „Izglītības Iniciatīvu Centrs” par iepirkuma priekšmeta VIII daļu 252 000,00 EUR par iepirkuma priekšmeta I, II un III daļu; 82 200 par iepirkuma priekšmeta VIII daļu Līdz saistību izpildei
2017
31.10.2017. Plastikāta karšu izgatavošana un apdruka SIF 2017/8 2017.10.12. 24.10.2017. plkst. 10:00 SIA “ADI Kartes”, reģ.Nr. 40003426240, Akmeņu iela 49, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 41 900,00 EUR bez PVN 30.10.2020.
15.09.2017. Iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju izstrāde SIF 2017/5 2017.07.31 31.08.2017. plkst. 10:00 Personu apvienība “Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” un SIA “Turn Digital”” 20 900,00 EUR Līdz saistību izpildei
31.08.2017. Izglītojoši pasākumi par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem SIF 2017/4 2017.06.30 31.07.2017. plkst. 10:00 Personu apvienība - Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (reģ.Nr. 40008171727) un SIA “Spring Valley” (reģ.Nr. 40003624311) 157 000.00 EUR bez PVN 31.12.2018., vai līdz saistību izpildei
11.07.2017. Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos SIF 2017/3 2017.05.16. 05.06.2017. plkst. 10:00 Personu apvienība - SIA “Oxford Research Baltics” (reģ. Nr.40103872409) un “Oxford Research AB” (reģ. Nr.556631-7474) 38000,00 EUR bez PVN 19.12.2017.
07.07.2017. Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmas izstrāde un uzturēšana SIF 2017/2 2017.04.26. 18.05.2017. plkst. 10:00 SIA “ZZ Dats”, reģ.nr. 40003278467, Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 38780,00 EUR bez PVN 06.07.2019.
09.05.2017. Sabiedrības informēšanas kampaņas sagatavošana un īstenošana SIF 2017/1 2017.04.06. 20.04.2017. plkst. 10:00 Par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu - n/a (iepirkums izbeigts bez rezultāta); par iepirkuma priekšmeta otro daļu - SIA „Mammām un Tētiem”, reģ.Nr. 40103209211, Brīvības iela 40-16, Rīga, LV-1050 Par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu - n/a (iepirkums izbeigts bez rezultāta); par iepirkuma priekšmeta otro daļu - 9140,00 EUR bez PVN 08.05.2018.
22.02.2017. Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2016/19 2016.11.07. 05.01.2017. plkst. 10:00 SIA “Sanitex”, reģ.Nr. 40003166842, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 līdz 447 199,00 EUR bez PVN 21.02.2020.
05.01.2017. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas izstrāde SIF 2016/11 2016.09.02. 17.11.2016. plkst. 10:00 Personu apvienība SIA “Safege Baltija”, reģ.Nr.40003604048 (Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050), SIA “Comperio”, reģ.Nr.40003676807 (Rostokas iela 50-13, Rīga, LV-1048) un SIA “Prospero”, reģ.Nr.40003509792 (Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045) 29 580,00 EUR bez PVN 04.05.2017.
2016
27.12.2016. Sabiedrības integrācijas fonda datortīkla un informāciju sistēmu administrēšana SIF 2016/17 2016.10.18. 03.11.2016. plkst. 10:00 SIA “Komerccentrs DATI grupa”, reģ.Nr. 40003115371, Balasta dambis 80A, Rīga, LV-1048 28 440,00 EUR bez PVN 31.12.2019.
08.12.2016. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīze SIF 2016/14 2016.09.28. 31.10.2016. plkst. 10:00. Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 30 050,00 EUR bez PVN 07.06.2017.
07.12.2016. Pārtikas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2016/10 2016.08.26. 31.10.2016. plkst. 10:00 SIA “Lat Eko Food”, reģ.Nr. 40103318662, Muižas iela 18A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 līdz 1 572 012,00 EUR bez PVN (Pretendenta piedāvātā cena bez PVN saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 8.punktu ir 14,44 EUR) 30.11.2019.
05.12.2016. Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2016/6 2016.07.29 06.10.2016. plkst. 10:00 SIA “Hermess”, reģ.Nr. 40003057181, Jelgavas ceļš 18, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 līdz 1 053 999,00 EUR bez PVN 06.12.2019.
30.11.2016. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2016/8 2016.08.15 04.11.2016. plkst. 10:00 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" 666 000,00 bez PVN 31.05.2018.
17.11.2016. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi komandējumu nodrošināšanai SIF 2016/18 2016.10.24. 04.11.2016. plkst. 09:30 SIA “AVEROJA”, reģ.Nr. 40003305784, Elizabetes iela 65 - 16, Rīga, LV-1050; SIA “TRANSPORT BUSINESS SERVICE”, reģ.Nr. 50003130851, Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011; SIA “CEĻOJUMU BIROJS “EXPRESS TRAVEL””, reģ.Nr. 40003433929, Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010 līdz 41 999,00 EUR bez PVN 16.11.2018.
15.11.2016. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “NVO fonds” izvērtēšana” SIF 2016/16 2016.10.14. 26.10.2016. plkst. 10:00 SIA “SAFEGE BALTIJA”, reģ.Nr. 40003604048, Kaļķu iela 5 - 1, Rīga, LV-1050 17615,00 EUR bez PVN 24.02.2017.
29.09.2016. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2016/12 2016.09.07. 19.09.2016. plkst. 10:00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr. 40008002279, Šarlotes iela 1D, LV-1001 līdz 41 999,00 EUR bez PVN 30.11.2016.
21.06.2016. Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2016/3 2016.02.19 27.04.2016. plkst. 10:00 SIA “Sanitex”, reģ.Nr. 40003166842, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 līdz 1 749 867,77 EUR bez PVN (Pretendenta piedāvātā cena bez PVN saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 8.punktu ir 6,05 EUR bez PVN) 20.06.2019.
29.04.2016. Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2015/19 2015.12.23 29.02.2016. plkst. 10:00 Akciju sabiedrība “Dobeles dzirnavnieks”, reģ.Nr. 40003020653, Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 līdz 11 717 420,66 EUR (Pretendenta piedāvātā cena bez PVN saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 8.punktu 3,94 EUR un saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 9.punktu – 7,73 EUR) 28.04.2019.
18.04.2016. Sabiedrības informēšanas kampaņas sagatavošana un īstenošana SIF 2016/5 2016.03.14. 29.03.2016. plkst. 10:00 SIA “Mammām un tētiem”, reģ.Nr. 40103209211, Brīvības iela 40-16, Rīga, LV-1050 26925,00 EUR bez PVN 31.03.2017.
06.04.2016. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu SIF 2016/4 2016.03.07 18.03.2016. plkst. 10:00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr.4000802279, Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 līdz 41 999,00 EUR bez PVN (piedāvātā cena par sociālā darbinieka pakalpojumiem par 1 mērķa grupas personu / mēnesī – 11,44 EUR, piedāvātā cena par sociālā mentora pakalpojumiem par 1 mērķa grupas personu / mēnesī – 49,50 EUR) 30.09.2016.
02.02.2016. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi SIF 2016/1 2016.01.12. 25.01.2016. plkst. 10:00 SIA “ADI KARTES”, reģ.Nr. 40003426240, Akmeņu iela 49, Ogre, Ogres nov., LV-5001 2397,00 EUR bez PVN 01.02.2018.
2015
07.12.2015. Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām (sarunu procedūra) SIF 2015/17 2015.09.29. 12.10.2015. plkst.10:00 SIA "Hermess", reģ.Nr. 40003057181 līdz 414 462,81 EUR 06.12.2016.
13.11.2015. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi komandējumu nodrošināšanai SIF 2015/18 2015.10.27. 11.11.2015. plkst. 10:00 SIA “EXPLAIN” (reģ.Nr. 40003608073), SIA “CEĻOJUMU BIROJS “EXPRESS TRAVEL”” (reģ.Nr. 40003433929), SIA “Transporta aģentūra IRBE LNK” (reģ.Nr. 40003130614), SIA “Baltijas Ceļojumu Grupa” (reģ.Nr. 40003482252), SIA “YOUR RUN” (reģ.Nr. 40003706815), SIA “AVEROJA” (reģ.Nr. 40003305784), SIA “TRANSPORT BUSINESS SERVICE” (reģ.Nr. 50003130851) līdz 41 999,00 EUR 12.11.2017.
02.09.2015. Video stāstu izstrāde un izplatīšana SIF 2015/15 2015.07.07 24.07.2015. plkst.10:00 SIA „JURA PODNIEKA STUDIJA”, reģ.Nr. 40003199523 37300,00 EUR bez PVN 27.11.2015.
15.07.2015. Pētījuma „ROMI LATVIJĀ” veikšana SIF 2015/13 2015.05.12. 19.06.2015. plkst. 10:00 SIA „LATVIJAS FAKTI”, reģ.Nr. 40103083424 32996,00 EUR bez PVN 20.11.2015.
21.05.2015. Saimniecības preču piegāde SIF 2015/12 2015.04.29 13.05.2015. plkst. 10:00 SIA "Prāna Ko", reģ.Nr. 40003277283 7115,04 EUR bez PVN 20.05.2017.
19.05.2015. Pasažieru transportlīdzekļu ar vadītāju noma SIF 2015/11 2015.04.22. 08.05.2015. plkst. 10:00 AS "Rīgas Taksometru parks", reģ.Nr. 40003018875 līdz 39 000,00 EUR bez PVN 18.05.2016.
30.04.2015. Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos SIF 2015/7 2015.02.20 27.03.2015. plkst. 10:00 Personu apvienība: SIA „Corporate Consulting” (reģ.Nr. 40103167628) un biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” (reģ.Nr. 40003613479) 22900,00 EUR bez PVN 30.09.2015.
28.04.2015. Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2014/24 2014.12.23 09.03.2014. plkst. 15.00 A/S "Spodrība", reģ.Nr. 40003263669 līdz 559 338,84 EUR 2016.04.27
31.03.2015. Apraide (raidlaiks) raidorganizācijā - n/a (Publisko iepirkumu likuma izņēmums: PIL 3.p n/a SIA „Tritone Studio”, reģ.Nr. 40103222224, Lāčplēša iela 27-8, Rīga, LV-1011 26528,93 EUR bez PVN 30.06.2015.
27.03.2015. Biroja tehnikas tonera kasetņu piegāde SIF 2015/8 2015.02.27. 10.03.2015. SIA „Sufficio”, reģ. Nr. 40103307936 13 542,00 EUR bez PVN 01.04.2017.
17.03.2015. Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām SIF 2014/22 2014.12.23 09.02.2014. plkst. 15.00 AS “Dobeles dzirnavnieks”, reģ.Nr. 40003020653 līdz 3 752 644,62 EUR 16.03.2016.
12.03.2015. Pasta pakalpojumu sniegšana SIF 2015/4 2015.02.09 18.02.2014. plkst. 10.00 SIA „POST SERVICE”, reģ.Nr. 50003599251 19 457,73 EUR 11.03.2018.
27.02.2015. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana SIF 2015/3 2015.02.05. 16.02.2015. plkst. 10.00 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 50003958651 14 628,00 EUR bez PVN 02.03.2016.
26.02.2015. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros SIF 2015/6 2015.02.12. 23.02.2015. plkst. 10:00 SIA „DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”, reģ.Nr. 40003270251 6988,00 EUR bez PVN 20.06.2015.
09.02.2015. Pasākuma „ NVO Forums – Rīga 2015” organizēšana SIF 2015/2 2015.01.12. 23.01.2015. plkst. 10.00 SIA „PROSPERO”, reģ. Nr. 40003509792 10 945,70 EUR 17.03.2015.
25.01.2015. Kancelejas preču iegāde SIF 2015/1 2015.01.07. 19.01.2015. plkst. 10.00 SIA „Daiļrade EKSPO”, reģ.Nr. 40003275761 15 628,68 EUR bez PVN 25.01.2017.
07.01.2015. Latviešu valodas kā svešvalodas izglītības programmu apmācības pakalpojumi SIF 2014/15 2014.10.02. 20.10.2014. Izglītības iestāde „MC Alfa – mācību centrs” ( personu apvienības SIA „MC Alfa”, reģ.Nr. 40003812935, un SIA „MVS centrs”, reģ.Nr. 40103688732, dibināta izglītības iestāde ), SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”, reģ.Nr. 45403009746 72727,27 EUR bez PVN 30.06.2015.
07.01.2015. Automašīnu nomas pakalpojumi SIF 2014/21 2014.12.17 05.01.2014. plkst. 10.00 SIA „ML auto”, reģ.Nr. 40003789075 līdz 23225,00 EUR 06.01.2016.
2014
19.12.2014. Nekustamā īpašuma noma n/a (izņēmums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu) 2014.10.13. 14.11.2014. A/S "Valters un Rapa", reģ.Nr. 40003293818 327962,40 EUR bez PVN 31.01.2020.
18.12.2014. Datortehnikas un programmatūras iegāde SIF 2014/20 2014.12.05 16.12.2014. plkst.10:00 SIA "ATEA", reģ.Nr. 40003312822 5083,45 EUR bez PVN 30.12.2014.
16.12.2014. Projektu elektroniskās vadības sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un autoruzraudzība (CPV kods 72230000-6 (Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi.)) SIF 2014/13 2014.09.24. 19.11.2014. plkst.10:00 SIA „EUROSCREEN”, reģ.Nr. 40003380763 133 000,00 EUR bez PVN ( 24,85 EUR bez PVN par 1 cilvēkstundu ) 15.12.2018.
16.12.2014. Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto pasākumu (semināru, apmācību, konferenču) norises vietu nodrošināšanas un organizēšanas pakalpojumi SIF 2014/16 2014.10.20. 04.11.2014. plkst. 10:00 SIA „Hotel expert services”, reģ.Nr. 40003974423, Biedrība „Latvijas Lauku forums”, reģ.Nr. 40008090394, SIA „HOTEL JŪRMALA SPA”, reģ.Nr. 40003694427, SIA „Biznesa augstskola Turība”, reģ.Nr. 40003135880, SIA „Balt Aliance”, reģ.Nr. 40003279227, SIA „Sabiedrības informēšanas centrs”, reģ.Nr. 40003754834, SIA „ITA KONSULTANTS”, reģ.Nr. 41203009484, SIA „TINTO”, reģ.Nr. 40103276301 (ar apakšuzņēmēju SIA „Rīgas nami”, reģ.Nr. 40003109638), SIA”OZRT”, reģ.Nr. 40003897919 133 000,00 EUR bez PVN 15.12.2018.
04.12.2014. Datortehnikas iegāde Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros SIF 2014/19 2014.11.19. 01.12.2014. plkst.10:00 SIA „TelCom”, reģ.Nr. 40003899464 3025,00 EUR bez PVN 26.12.2014.
27.11.2014. Servera un iekārtu iegāde SIF 2014/18 2014.11.12 24.11.2014. plkst. 10:00 SIA „ATEA“, reģ.Nr. 40003312822 5978,59 EUR bez PVN 29.12.2014.
25.11.2014. Sabiedrības informēšanas kampaņas sagatavošana un īstenošana SIF 2014/17 2014.11.06 19.11.2014. plkst. 10:00 SIA „Sabiedrības informēšanas centrs”, reģ.Nr. 40003754834 36200,00 EUR bez PVN 30.06.2015.
31.10.2014. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi komandējumu nodrošināšanai SIF 2014/14 2014.09.26. 10.10.2014. SIA „EXPLAIN”, reģ.Nr. 40003608073, SIA „TRANSPORT BUSINESS SERVICE”, reģ.Nr. 50003130851, SIA „ANSBERGS”, reģ.Nr. 40003647263, SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģ.Nr. 40003482252, SIA „CEĻOJUMU BIROJS „EXPRESS TRAVEL””, reģ.Nr. 40003433929, SIA „AVEROJA”, reģ.Nr. 40003305784, SIA „YOUR RUN”, reģ.Nr. 40003706815 41 999,00 EUR bez PVN 30.10.2015.
10.09.2014. Sabiedrības aptaujas „Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem-2014” veikšana (CPV kods 79320000-3 (Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi)) SIF 2014/12 2014.08.21 02.09.2014. plkst.10:00 SIA „Latvijas Fakti”, reģ.Nr. 40103083424 8470,00 EUR bez PVN 16.10.2014.
30.07.2014. Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos (CPV kods 73110000-6 (Pētniecības pakalpojumi)) SIF 2014/7 2014.03.26. 08.05.2014. plkst.10:00 Personu apvienība: SIA „SAFEGE BALTIJA”, reģ.Nr. 40003604048, un SIA „ArtSmart”, reģ.Nr. 45403034315 45 841,32 EUR bez PVN (32217,46 LVL bez PVN) 30.11.2014.
22.07.2014. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi Eiropas Komisijas PROGRESS programmas projekta Nr. JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” ietvaros (CPV kods 79823000-9 (Iespiešanas un piegādes pakalpojumi) ) SIF 2014/11 2014.06.20. 08.07.2014. plkst.10:00 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - a/s „LANATEKS”, reģ.Nr. 40003273436; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - SIA „TALSU TIPOGRĀFIJA”, reģ.Nr. 40003309555 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - 873,43 EUR bez PVN; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - 354,00 EUR bez PVN Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa 31.07.2014., Iepirkuma priekšmeta otrā daļa 28.07.2014.
19.06.2014. Laikmetīgās mākslas izstādes sagatavošana un īstenošana (CPV kods 79950000-8 (Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi)) SIF 2014/9 2014.05.26. 06.06.2014. plkst.10:00 „Latvijas Mākslas akadēmija”, reģ.Nr. 90000029965 15 000,00 EUR bez PVN 28.11.2014.
27.05.2014. Sabiedrības informēšanas kampaņas sagatavošana un īstenošana (CPV kods 79416000-3 (Sabiedrisko attiecību pakalpojumi)) SIF 2014/6 2014.03.19. 24.04.2014. plkst.10:00 SIA "Repute", reģ.Nr. 40003474804 69512,75 EUR bez PVN (48853,84 LVL bez PVN) 30.10.2014.
30.04.2014. Latviešu valodas kā svešvalodas izglītības programmu apmācības pakalpojumi SIF 2014/4 2014.03.04. 17.03.2014. plkst.10:00 Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa (apmācības pakalpojumi Rīgā) - SIA "Mirte", reģ.Nr. 40103067133. Iepirkuma priekšmeta otrā daļa: apmācības pakalpojumi Cēsīs - SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”, reģ.Nr. 45403009746; apmācības pakalpojumi Jelgavā - SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”, reģ.Nr. 45403009746; apmācības pakalpojumi Jēkabpilī - SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”, reģ.Nr. 45403009746; apmācības pakalpojumi Rēzeknē - SIA „Dauseb”, reģ.Nr. 51503063481; apmācības pakalpojumi Daugavpilī - SIA „Finanšu projektu aģentūra”, reģ.Nr. 41503028605. 18600,00 EUR bez PVN (13072,15 LVL bez PVN) 15.07.2014.
27.03.2014. Apraide (raidlaiks) raidorganizācijā (Publisko iepirkumu likuma izņēmums, PIL 3.panta pirmās daļas 2.punkts, raidlaika iegāde raidorganizācijā) - PIL izņēmums 21.03.2014. SIA „Tritone Studio”, reģ.Nr. 40103222224, Lāčplēša iela 27-8, Rīga, LV-1011 35277,81 EUR bez PVN/ 24793,39 LVL bez PVN 20.06.2014.
26.03.2014. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros SIF 2014/5 2014.03.14. 25.03.2014. plkst.10:00 SIA "Gandrs poligrāfija", reģ.Nr. 40103538158 3080,00 EUR bez PVN (2164,64 LVL bez PVN) 30.04.2014.
12.03.2014. Pasta pakalpojumu sniegšana SIF 2014/3 2014.02.24. 07.03.2014. plkst.10:00 SIA „POST SERVICE”, reģ.Nr. 50003599251, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130 41 999,00 EUR bez PVN (29517,07 LVL bez PVN) 11.03.2015.
27.02.2014. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana SIF 2014/2 2014.02.06. 17.02.2014. plkst.10:00 BTA Insurance Company” SE, reģ.Nr. 40003159840 10170,00 EUR bez PVN (7147,52 LVL bez PVN) 02.03.2015.
07.01.2014. Automašīnu nomas pakalpojumi SIF 2013/26 2013.12.18. 03.01.2014. plkst. 14:00 SIA „ML auto”, reģ.Nr. 40003789075, Kaivas iela 50 k-3 -52B, Rīga, LV-1021 14228,72 EUR bez PVN / 10000,00 LVL bez PVN 06.01.2015.
2013
28.12.2013. Kancelejas preču piegāde 2014.gadā SIF 2013/23 2013.12.04. 16.12.2013. plkst. 10:00 SIA „Daiļrade EKSPO”, reģ.Nr. 40003275761 6553,99 LVL bez PVN (jeb 9315,00 EUR bez PVN) 31.12.2014.
28.12.2013. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi PROGRESS projekta ietvaros SIF 2013/25 2013.12.14. 28.12.2013. SIA „MicroDot”, reģ.Nr. 40003660384 1778,00 LVL bez PVN ( 2529,87 EUR) 20.02.2014.
27.12.2013. Sabiedrības integrācijas fonda datortīkla un informācijas sistēmu administrēšana SIF 2013/24 2013.12.09. 20.12.2013. plkst. 10:00 SIA „GPS Latvija”, reģ.Nr. 40103207738 29 999,00 LVL bez PVN (42684,73 EUR) 31.12.2016.
10.12.2013. Datortehnikas noma PROGRESS projekta ietvaros SIF 2013/22 2013.11.26. 09.12.2013. SIA „TelCom”, reģ.Nr. 40003899464 426,10 LVL bez PVN (606,29 EUR bez PVN) 30.11.2014.
02.12.2013. Latviešu valodas kā svešvalodas izglītības programmu apmācības pakalpojumi SIF 2013/19 2013.11.04. 15.11.2013. Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa (apmācības pakalpojumi Rīgas pilsētā) - SIA „MIRTE”, reģ.Nr. 40103067133. Iepirkuma priekšmeta otrā daļa: apmācības pakalpojumi Vidzemes reģionā: SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, reģ.Nr. 43203002681; apmācības pakalpojumi Latgales reģionā: SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, reģ.Nr. 43203002681; apmācības pakalpojumi Zemgales reģionā: SIA „Biznesa Vadības Konsultācijas", reģ.Nr. 40103390359; apmācības pakalpojumi Kurzemes reģionā: SIA „Education Centre Durbe", reģ.Nr. 50002050031. 29900 LVL bez PVN (vispārīgā vienošanās) 30.04.2014.
26.11.2013. Sludinājumu un informatīvu baneru publicēšanas pakalpojumi projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros SIF 2013/20 2013.11.11. 25.11.2013. SIA "Repute", reģ.Nr. 40003474804 7008,65 Ls bez PVN (9972,41 EUR bez PVN) 30.06.2014.
26.11.2013. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi komandējumu nodrošināšanai SIF 2013/21 2013.11.12. 25.11.2013. plkst. 9:30. SIA „ANSBERGS”, reģ.Nr. 40003647263; SIA „CEĻOJUMU BIROJS „EXPRESS TRAVEL””, reģ.Nr. 40003433929; SIA „Latvia Tours”, reģ.Nr. 40103042144; SIA „AVEROJA”, reģ.Nr. 40003305784; SIA „EXPLAIN”, reģ.Nr. 40003608073; SIA „Baltatour”, reģ.Nr. 40003196546; SIA „TRANSPORT BUSINESS SERVICE”, reģ.Nr. 50003130851 29999,00 LVL bez PVN (42684,73 EUR bez PVN) 25.11.2014.
15.11.2013. Iespiešanas un piegādes pakalpojumi projekta „Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros SIF 2013/18 2013.10.30. 11.11.2013. SIA "Tēls PR", reģ.Nr. 40003528172 9520,00 Ls bez PVN / 13545,74 EUR bez PVN 20.12.2013.
11.11.2013. Sabiedrības informēšanas kampaņas sagatavošana un īstenošana SIF 2013/17 2013.10.22. 04.11.2013. SIA "PROSPERO", reģ.nr. 40003509792, Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045 21650,00 Ls bez PVN 31.07.2014.
30.10.2013. Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto pasākumu (semināru, apmācību, konferenču) norises vietu nodrošināšanas un organizēšanas pakalpojumi SIF 2013/15 2013.09.20. 04.10.2013., plkst. 10:00 SIA „Hotel Jūrmala Spa”, reģ.Nr. 40003694427; Valmieras bibliotēka (Valmieras pilsētas pašvaldība), reģ.Nr. 90000043403; SIA „Balt Aliance”, reģ.Nr. 40003279227; SIA „Kuivižu osta”, reģ.Nr. 44103028452; SIA „VNĪ Pilis”, reģ.Nr. 40003349238; SIA „Tēls PR”, reģ.Nr. 40003528172; SIA „Hotel expert services”, reģ.Nr. 40003974423; SIA „Latvijas-Vācijas kopuzņēmums „Reho””, reģ.Nr. 40003044990; SIA „Tinto”, reģ.Nr. 40103276301 (ar apakšuzņēmēju SIA „Rīgas Nami”, reģ.Nr. 40003109638); Biedrība „Latvijas Lauku forums”, reģ.Nr. 40008090394; SIA „Kultūras mantojums”, reģ.Nr. 40003420784 70000,00 Ls bez PVN 29.10.2014.
07.10.2013. Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi (CPV kods: 79530000-8 (Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi) un 79540000-1 (Mutiskās tulkošanas pakalpojumi) ) SIF 2013/14 2013.09.09. 20.09.2013., plkst. 10:00 Par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu (rakstiskās tulkošanas pakalpojumi) - SIA "Linearis", reģ.Nr. 41203019463; Par iepirkuma priekšmeta otro daļu (mutiskās tulkošanas pakalpojumi) - SIA "Linearis", reģ.Nr. 41203019463 29999,00 Ls bez PVN (par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu - 21 999,00 Ls, par iepirkuma priekšmeta otro daļu - 8000,00 Ls) 06.10.2014.
19.09.2013. Servera, piederumu un licenču iegāde projekta "Nacionālais integrācijas centrs" ietvaros (CPV kods: 48800000-6 (Informācijas sistēmas un serveri), 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas) SIF 2013/12 2013.08.22. 02.09.2013., plkst. 10:00 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - A/S „Capital“, reģ.Nr. 40003088497; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - SIA "TelCom", reģ.Nr. 40003899464 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - 2110,20 Ls bez PVN; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - 1132,68 Ls bez PVN A/S „Capital“ līdz 09.10.2013., SIA "TelCom" līdz 03.10.2013.
10.09.2013. Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam (CPV kods: 90919200-4 (Biroju uzkopšanas pakalpojumi).) SIF 2013/13 2013.08.23. 03.09.2013., plkst. 10:00 Oksana Kolodija, reģ.Nr. 23077412778 29999,00 Ls bez PVN 10.09.2016.
05.09.2013. Datortehnikas noma projekta PROGRESS ietvaros un datortehnikas iegāde pamatdarbības nodrošināšanai (CPV kods - 30200000-1, Datoru iekārtas un piederumi) SIF 2013/11 2013.08.13. 26.08.2013., plkst. 10:00 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - SIA „Rīgas datortīkli”, reģ.Nr. 40003505606; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - A/S „Capital”, reģ.Nr. 40003088497 Par pirmo iepirkuma priekšmeta daļu - 1080,75 Ls bez PVN; par otro iepirkuma priekšmeta daļu - 2576,00 Ls bez PVN Par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu - līdz 31.07.2014., par otro iepirkuma priekšmeta daļu - piegāde 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas (no 05.09.2013.).
05.08.2013. Interneta pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integācijas fondam (CPV kods - 72400000-4, Interneta pakalpojumi) SIF 2013/10 2013.07.23 05.08.2013., plkst.10:00 SIA "LATNET Serviss", reģ.Nr. 40003246457 19999,00 31.08.2018.
10.07.2013. Interneta pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam (CPV kods - 72400000-4, Interneta pakalpojumi) SIF 2013/9 2013.06.28. 09.07.2013., plkst. 10:00 SIA "LATNET Serviss", reģ.nr. 40003246457 19 999,00 Ls bez PVN Iepirkuma procedūra pārtraukta
27.06.2013. Ģimeņu atbalsta programmu īstenošana Latvijā SIF 2013/7 2013.02.26. 22.04.2013., plkst. 10:00 SIA "Hannu - pro", reģ.nr. 50003329341 150 700,00 Ls bez PVN 31.12.2015.
26.04.2013. Viesnīcas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2013/8 n/a (PIL 2.pielikuma B daļas pak.) 2013.04.09. 16.04.2013., plkst. 17:00 SIA "Sorella", reģ.nr. 45403035861 5 593,11 Ls bez PVN 17.05.2013.
07.03.2013. Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2013/5 2013.02.18. 01.03.2013., plkst. 11:00 SIA "L&T", reģ.nr. 40003682818 3 336,84 Ls bez PVN 08.03.2013. - 07.03.2014.
07.03.2013. Mediju apskata un analīzes pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam ES fondu ietvaros SIF 2013/6 2013.02.18. 01.03.2013., plkst. 10:00 SIA "LETA", reģ.nr. 40003229349 8 946,72 Ls bez PVN 07.03.2013. - 29.02.2016.
05.03.2013. E-platformas (mājas lapas) "www.ngolatvia.lv" izstrāde SIF 2013/4 2013.02.13 27.02.2013., plkst. 10:00 SIA "RATE Business Solutions", reģ. Nr. 40103301488 5 450,00 Ls bez PVN 05.03.2013. - 30.06.2013.
05.03.2013. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" izvērtēšana 2009.-2012.gada periodā SIF 2013/3 2013.02.12 26.02.2013., plkst. 10:00 SIA "DEA Baltika", reģ.nr. 40003505201 2 800,00 Ls bez PVN 05.03.2013.- 26.04.2013.
31.01.2013. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2013.gadam SIF 2013/1 2013.01.07 18.01.2013., plkst. 10:00 AAS "BALVA", reģ.nr. 40003064944 8 654,00 Ls bez PVN 01.02.2013. - 31.01.2014.
11.01.2013. Arhivēšanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2012/17 2012.11.30 11.12.2012., plkst. 10:00 A/S "Arhīvu serviss", reģ.Nr. 40103311289 19 999,00 11.01.2013. - 10.01.2017.
2012
27.12.2012. Automašīnu noma 2013.gadam SIF 2012/16 2012.11.23 04.12.2012., plkst. 10:00 SIA "ML auto", reģ. Nr. 40003789075 10 000,00 Ls bez PVN 28.12.2012. - 27.12.2013.
18.12.2012. Kancelejas preču piegāde 2013.gadam SIF 2012/15 2012.11.16 29.11.2012., plkst. 10:00 SIA "LOTOSS-IMS", reģ.nr. 40103011623 5 272,55 Ls bez PVN 01.01.2013. - 31.12.2013.
11.12.2012. Projektu elektroniskās vadības sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un autoruzraudzība EEZ finanšu instrumenta ietvaros SIF 2012/9-EEZ 2012.09.14 15.10.2012., plkst. 10:00 SIA "Datorikas institūts DIVI", reģ.nr. 40003249896 40 000,00 Ls bez PVN 11.12.2012. - 10.12.2016.
10.12.2012. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2012/14 2012.11.13 26.11.2012., plkst. 10:00 SIA "Telegrupa Baltijā", reģ.nr. 40003284868 19 999,00 18.12.2012. - 17.12.2017.
30.11.2012. Sabiedrības integrācijas fonda datortīkla un informāciju sistēmu administrēšana SIF 2012/13 2012.11.01 12.11.2012., plkst. 10:00 SIA "GPS Latvija", reģ.nr. 40103207738 7 200,00 Ls bez PVN 01.01.2013. - 31.12.2013.
05.11.2012. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi ārvalstu braucienu organizēšanai un nodrošināšanai SIF 2012/12 2012.10.10 22.10.2012., plkst. 10:00 SIA "Baltatour", reģ.nr. 40003196546, Lāčplēša iela 14-3, Rīga, LV-1011; SIA "Explain", reģ.nr. 40003608073, Silnieku iela 12, Mārupe, LV-2167; SIA "Transport Business Service", reģ.nr. 50003130851, Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011 19 999,00 Ls bez PVN 04.11.2012.
30.10.2012. Tīkla kopētāja - printera piegāde EEZ finanšu instrumenta ietvaros SIF 2012/10 2012.10.01 12.10.2012., plkst. 10:00 SIA "Eiroparks", reģ.nr. 40003688079, Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021 1 745,00 30.10.2012.- piegāde 10 darba dienu laikā
29.10.2012. Datortehnikas piegāde EEZ finanšu instrumenta ietvaros SIF 2012/10 2012.10.01 12.10.2012., plkst. 10:00 SIA "ATEA", reģ.nr. 40003312822, Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039 6 514,94 29.10.2012.- piegāde 10 darba dienu laikā
29.10.2012. Diktofona piegāde EEZ finanšu instrumenta ietvaros SIF 2012/10 2012.10.01 12.10.2012., plkst. 10:00 SIA "Latvijas Datoru centrs", reģ.nr. 40003000939, Kr.Barona iela 23-3.stāvs, Rīga, LV-1011 40,50 29.10.2012.- 01.11.2012.
26.10.2012. Multimediju projektora piegāde EEZ finanšu instrumenta ietvaros SIF 2012/10 2012.10.01 12.10.2012., plkst. 10:00 SIA "Rīgas datortīkli", reģ.nr. 40003505606, Merķeļa iela 12, Rīga, LV-1050 359,00 26.10.2012.- piegāde 10 darba dienu laikā
19.10.2012. Viesnīcas pakalpojumu sniegšana EEZ finanšu instrumenta ietvaros, SIF 2012/10-EEZ SIF 2012/10-EEZ n/a (PIL 2.pielikuma B daļas pak.) 2012.10.08. 19.10.2012., plkst. 10:00 SIA „HOTELS MANAGEMENT“ 4347,84,00 Ls bez PVN 14.11.2012.
19.06.2012. Datortehnikas iegāde un noma ES fondu ietvaros SIF 2012/7 2012.05.24 05.06.2012., plkst. 10:00 SIA "Rīgas datortīkli", reģ.nr. 40003505606, Merķeļa iela 12, Rīga, LV-1050. 3 703,32 02.07.2012.- 30.12.2013.
15.06.2012. Arhīvu (arhivāra) pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2012/6 2012.04.17 28.04.2012., plkst. 10:00 SIA "RIATech", Uzvaras prospekts 36, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 8424,00 LVL bez PVN 17.07.2012.- 16.07.2015.
12.06.2012. Klēpjdatoru iegāde ES fondu ietvaros SIF 2012/7 2012.05.24 05.06.2012., plkst. 10:00 SIA "Rīgas datortīkli", reģ.nr. 40003505606, Merķeļa iela 12, Rīga, LV-1050. 4 319,60 25.06.2012.
16.04.2012. Apsardzes pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2012/5 2012.04.03 13.04.2012., plkst. 10:00 SIA "KLIFF-A", reģ.Nr.40003886262, juridiskā adrese: Ceru iela 4, Salaspils, LV-2121 10 000,00 Ls bez PVN 15.04.2017.
28.03.2012. Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam SIF 2012/3 2012.03.14 26.03.2012., plkst. 10:00 SIA "LiiR", reģ.nr. 40003830875, Maskavas iela 322-419.kab., Rīga, LV-1063 2 688,00 bez PVN 01.04.2012.- 31.03.2013.
07.02.2012. Juridisko pakalpojumu sniegšana SIF 2012/1 2012.01.02 19.01.2012. - 10:00 SIA "E-konsultācijas", Visvalža iela 1-1, Rīga, LV-1050 66 240,00 Ls bez PVN 30.12.2015.
2011
27.12.2011. Biroja tehnikas noma ES fondu ietvaros SIF 2011/15 06.02.2011 19.12.2011 - 10:00 SIA "Latvijas Datoru centrs", Kr.Barona iela 23, Rīga, LV-1011 1 872,00 Ls bez PVN 01.01.2012.- 30.12.2015.
22.12.2011. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2012.gadam SIF 2011/13 07.11.2011. 21.11.2011 - 10:00 BTA Insurance Company SE, K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142 16 620,00 Ls 04.01.2012.- 03.01.2013.
15.12.2011. Revīzijas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros, LABOTS SIF 2011/9 29.09.2011. 16.11.2011 - 10:00 SIA "KPMG Baltic SIA", Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 27 500,00 Ls bez PVN 31.07.2013.
14.12.2011. Automašīnu noma SIF 2011/14 25.11.2011. 07.12.2011 - 10:00 SIA "Preijers", Valguma iela 31-2, Rīga, LV-1048 10 000,00 Ls bez PVN 28.12.2011.- 27.12.2012.
28.11.2011. Kancelejas preču piegāde 2012.gadā SIF 2011/11 27.10.2011. 08.11.2011 - 10:00 SIA "Rimpeks KP", Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073 5 399,43 Ls bez PVN 01.01.2012.- 31.12.2012.
23.11.2011. Ceļojumu aģentūru pakalpojumi ārvalstu braucienu organizēšanai un nodrošināšanai SIF 2011/12 31.10.2011. 11.11.2011 - 10:00 SIA "Ansbergs", Kapseļu iela 4a-5, Rīga, LV-1046; SIA "Ceļojumu birojs "Express Travel"", Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010; SIA "Transport Business Service", Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011 15 000,00 Ls bez PVN 22.11.2012. (vai līdz brīdim, kad tiek iztērēta Vienošanās summa)
22.08.2011. Papildinājumu veikšana Projektu elektroniskās vadības sistēmā ES fondu ietvaros SIF 2011/8 Iepirkuma procedūra saskaņā ar 8.1 panta 10.daļas nosacījumiem 29.07.2011., plkst. 10:00 SIA "Datorikas institūts DIVI" 19168 31.12.2013.
25.07.2011. Klēpjdatoru noma ES fondu ietvaros SIF 2011/7 08.07.2011. 19.07.2011., plkst. 10:00 SIA "Rīgas datortīkli" 6000 01.08.2011.- 30.12.2011.
21.07.2011. 2 tīkla kopētāju - printeru noma ES fondu ietvaros SIF 2011/7 08.07.2011. 19.07.2011., plkst. 10:00 SIA "IB Serviss" 1149,68 25.07.2011.- 30.12.2011.
15.05.2011. Ekspertu pakalpojumu sniegšana ES fondu ietvaros SIF 2010/3 16.12.2010. 1.kārta 18.01.2011., plkst.11:00; 2.kārta 21.02.2011., plkst.11:00 2 juridiskas personas un 12 fiziskas personas ar kurām tika slēgti atsevišķi līgumi (SIA "Mind Art", SIA "Projektu izpētes centrs", Sanita Putniņa, Guntra Cīrule, Ilva Ieviņa, Ieva Zeiferte, Inga Kalniņa, Agnese Mukstiņa, Kristīne Gaugere, Egija Lapiņa, Daina Cālīte, Emīls Pūlmanis, Mārīte Ieviņa, Signe Grūbe) 40 000,00 (ESF apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.2. ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai - 32 000,00 Ls, ESF apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai - 8 000,00 Ls) 03.12.2012.
30.03.2011. Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana SIF 2011/6 17.03.2011. 28.03.2011., plkst. 10:00 SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" 3150 21.04.2011.
23.03.2011. Papildus moduļa pievienošana SIF Projektu elektroniskās vadības sistēmai par EEZ/Norvēģu programmām SIF 2011/4 Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas 02.02.2011., plkst. 10:00 SIA "Datorikas institūts DIVI" 23040 29.04.2011.
10.03.2011. Sabiedrības aptaujas veikšana SIF 2011/5 22.02.2011. 07.03.2011., plkst. 10:00 SIA "Latvijas Fakti" 2685 29.04.2011.
04.03.2011. Ceļojošās izstādes izveidošana un īstenošana SIF 2011/3 10.02.2011. 21.02.2011., plkst. 14:00 SIA "Nords Porter Novelli" 8687 29.04.2011.
24.02.2011. EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu izvērtēšanas veikšana SIF 2011/2 08.02.2011. 21.02.2011., plkst. 10:00 Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 4650 15.04.2011.
21.02.2011. Pētījuma "Pārskats par NVO sektoru Latvijā" veikšana SIF 2011/1 02.02.2011. 14.02.2011., plkst. 10:00 Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 5290 21.04.2011.