sif-jauns-kras


Īsās starpkultūras apmaiņas programmas Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Apmaiņas programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpēju sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu sabiedrību.

Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Parasti apmaiņas programmā tiek iesaistīti arī konkrēto dalībnieku radi un draugi, līdz ar to šī apmaiņas programma izskanēs daudz plašākā sabiedrībā nekā tikai viesģimenē un bērnā. Apmaiņas programmā ceram iesaistīt 10 skolēnus un 10 viesģimenes.

Projekta īstenošana ir paredzēta Krāslavā, Daugavpilī, Rīgā un citur.

Par apmaiņas programmu tiks veiktas prezentācijas skolās, attiecīgi 5.-9.klašu skolēniem gan latviešu, gan krievu valodas plūsmās. Informācija tiks ievietota www.afs.lv mājas lapā, sociālajos tīklos kā www.draugiem.lv, facebook.com un www.twitter.com. Skolu prezentācijās tiks uzrunāti gan bērni, gan viņu vecāki dalībai apmaiņas programmās. AFS Latvija ir vairāk kā 20 gadu pieredze mājas intervijām, atlasot viesģimenes, arī šai īsajai apmaiņas programmai plānojam izmantot Konkursa nolikuma 3.pielikumu un mūsu brīvprātīgie veiks ģimeņu interviju.

Apmaiņas sākumā plānojam iepazīšanās pasākumu, kurā gan bērni, gan ģimenes varēs iepazīties savā starpā, gan novadīt semināru neformālā izglītības veidā par dažādām kultūrām, kas caur diskusijām un jaunām atziņām, ļaus dalībniekiem vieglāk pieņemt sev atšķirīgo un nezināmo vidi.

Apmaiņas programmu paredzam, kā projekta nolikumā minēts 6-12 dienas.

Apmaiņas programmas beigās plānojam nobeiguma pasākumu, kurā visi dalībnieki gan bērni, gan viesģimenes varēs dalīties savā pieredzē, kas patika, nepatika, pārsteidza, kādas atziņas ir guvuši. Kā arī protams tiks aizpildītas novērtējuma anketas par projektu un organizācijas darbu.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Номер проекта: 2012.LV/VG/01/05
Исполнитель проекта: Biedrība „”AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas”
Партнер: Krāslavas Varavīksnes vidusskola