Home > News > News archive > News > Donorvalstis apstiprina EEZ programmu "NVO fo[..]

Donorvalstis apstiprina EEZ programmu "NVO fonds"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds ir saņēmis ziņu, ka donorvalstis ir apstiprinājušas jaunā periodā (2009.-2014.) EEZ finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu "NVO fonds" kā pirmo no visām Latvijas iesniegtajām programmām.

SIF tuvākajā laikā uzsāks programmas darbības regulējošo Ministru kabineta noteikumu virzību iesniegšanai valdībā.