Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


ES TICU, ka ... ! (J.Poruks)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Поиск проектов

Mērķis, mērķa grupa.

Projektā paredzēts veicināt latviskās kultūrvides un latviešu valodas maksimālu apguves modeli iesaistot 20 latviešu skolu skolēnus un 20 mazākumtautību skolu skolēnus un jauniešus, sadalot tos „draugu” pāros (precīzāk pie mērķa grupas raksturojuma) un iesaistot dažādās komunikatīvajās, radošajās, neformālajās un labdarības akcijās.

Vieta un aktivitātes.

Projekta realizēšanai izvēlētās vietas (Aglona, Berkenele, Vidzeme, kur muzeja vadītājas ir augstvērtīgas valodas, kultūras un vēstures tradīciju nesējas) veicinās latviešu kultūras, vēstures un tradīciju iepazīšanu, gremdēšanos valodas vidē. Dalībnieki aktivitātēs dzirdēs un lietos latviešu valodu ikdienas saskarsmē, piedaloties ne tikai īslaicīgās aktivitātēs, bet pavadot kopā nedēļas nogales.

Plānotie rezultāti.

Projekta rezultātā katrs dalībnieku „draugu” pāris veido prezentāciju viens par otru, parādot un pierādot drauga izpēti un izaugsmi projekta iespaidā. Spilgtākos iespaidus skolēni un jaunieši ierakstīs savās dienasgrāmatās, kas ir ik vakara obligāts pašvērtējums un valodas aktivitāte.

Katra projekta aktivitāte tiks izvērtēta speciālā pasākuma izvērtējuma anketā (6 anketas). Projekta rezultāti tiks prezentēti katrā partnerskolā (prezentācijas, izstādes, avīzes pēc aktivitātēm) skolas radio un reģionālajā laikrakstā „Latgales Laiks” (precīzāk, pie rezultātiem un novērtēšanas kritērijiem).

Uz projekta noslēguma pasākumu skolēni un jaunieši drīkst ierasties, ņemot līdzi vēl vienu draugu (kopā 80 skolēni), un visi projekta dalībnieki saņem uzdevumu iesaistīt savas skolas skolēnus Ziemassvētku labdarības akcijās, tādējādi tiks multiplicētas projekta idejas, bet valodas saskarsme varēs turpināties personīgos kontaktos, sazinoties e-vidē vai izvēloties pēc pamatskolas pabeigšanas vienu kopīgu mācību iestādi.

Par projekta nosaukumu tika izvēlēti J. Poruka vārdi „Es ticu, ka..” un katras aktivitātes nosaukums akcentē šīs domas pabeigtību citā aspektā. Bērnos un jauniešos tiek veidota ticība draudzībai, humānismam un tolerantām attiecībām nākotnes Latvijā.

предоставил финансирование: 6514,33 LVL / 9 269.06 EUR
Номер проекта: 2012.LV/SP/46/04
Исполнитель проекта: Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""
Партнер: Daugavpils Saskaņas pamatskola, Lāču pamatskola