Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Draugus iegūst kopīgā darbā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Sabiedrībā esošo aizspriedumu dēļ par romu etnisko kopienu nepamatoti tiek noniecināta un kopīgajā Latvijas kultūrtelpā nepilnīgi iekļaujas viņu tradicionālā kultūra. Pašas romu kopienas ietvaros tā cēlonis ir nedrošību par savas tradicionālās kultūras vērtīgumu, savukārt citu kopienu pārstāvjos tas izskaidrojams ar nezināšanu par tās vērtībām. Nedrošība par sevi no vienas puses un nezināmais un neizprotamais no otras puses veicina norobežošanos. Lai to pārvarētu, Lādezera pamatskolas sākumskolas klašu skolēni, (tai skaitā romu tautības bērni) un Ventspils vakarskolas romu tautības etnisko klašu grupa, sadarbojoties ar Limbažu mākslas skolas audzēkņiem veidos kopīgu koncertizrādi, kurā iekļaus abu tautību tradicionālās kultūras elementus. Darba procesā (kopīgas radošās darbnīcas mūzikā, mākslā, dejās un rotaļās) viņi dziļāk iepazīs katrs savu un līdzās esošo kultūras tradīciju, gūs pārliecību par tās vērtīgumu un nozīmību kopīgā kultūras kontekstā. Savukārt ar iestudētās koncertprogrammas izrādēm Ventspilī un Limbažos viņi šīs atziņas paudīs citiem.

Amount of Grant Awarded: 6533,33 LVL / 9 296.09 EUR
Project number: 2012.LV/SP/79/05
Project Promoter: Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība „MANTOJUMS”"
Partner(s): Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola, Ventspils Vakara vidusskola; Limbažu mākslas skola