Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Draugus iegūst kopīgā darbā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Meklēt projektus

Sabiedrībā esošo aizspriedumu dēļ par romu etnisko kopienu nepamatoti tiek noniecināta un kopīgajā Latvijas kultūrtelpā nepilnīgi iekļaujas viņu tradicionālā kultūra. Pašas romu kopienas ietvaros tā cēlonis ir nedrošību par savas tradicionālās kultūras vērtīgumu, savukārt citu kopienu pārstāvjos tas izskaidrojams ar nezināšanu par tās vērtībām. Nedrošība par sevi no vienas puses un nezināmais un neizprotamais no otras puses veicina norobežošanos. Lai to pārvarētu, Lādezera pamatskolas sākumskolas klašu skolēni, (tai skaitā romu tautības bērni) un Ventspils vakarskolas romu tautības etnisko klašu grupa, sadarbojoties ar Limbažu mākslas skolas audzēkņiem veidos kopīgu koncertizrādi, kurā iekļaus abu tautību tradicionālās kultūras elementus. Darba procesā (kopīgas radošās darbnīcas mūzikā, mākslā, dejās un rotaļās) viņi dziļāk iepazīs katrs savu un līdzās esošo kultūras tradīciju, gūs pārliecību par tās vērtīgumu un nozīmību kopīgā kultūras kontekstā. Savukārt ar iestudētās koncertprogrammas izrādēm Ventspilī un Limbažos viņi šīs atziņas paudīs citiem.

Piešķirtais finansējums: 6533,33 LVL / 9 296.09 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/SP/79/05
Projekta īstenotājs: Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība „MANTOJUMS”"
Sadarbības partneris: Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola, Ventspils Vakara vidusskola; Limbažu mākslas skola
 


Drukāšanas datums: 26.11.20