sif-jauns-kras


Mēs visi kopā Latvijas bērni esam

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Поиск проектов

Nodibinājuma pieteiktā projekta Mēs visi kopā Latvijas bērni esam virsmērķi ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālo atmiņas attīstību.

Projekta tiešie mērķi:

 • organizēt ārpusskolas pasākumus kopā Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem no Īrijas un Lielbritānijas,
 • stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti,
 • veicināt Latvijas valstpiederīgo atgriešanos savā dzimtenē.

Projekta mērķa grupa:

 • Latvijas skolēni,
 • diasporas bērni un jaunieši no Īrijas,
 • diasporas bērni un jaunieši no Lielbritānijas.

Projekta īstenošanas vieta ir:

 • Rīga,
 • Kurzemes jūrmala, Mazirbe.

Pieteiktā projekta galvenās aktivitātes:

 • radošā vasaras nometne „ Ģertrūde pie jūras”,
 • bērnu un jauniešu ekskursija Rīgā,
 • diasporas viesu atvadu vakars,
 • konkurss „ Mana Latvija”,
 • noslēguma pasākums „ Latvijā svētki”.

Īstenojot pieteikto projektu, tiks sasniegti rezultāti:

 • organizēti saturiski ārpusskolas pasākumi,
 • iesaistīti 160 dalībnieki,
 • uzkrāta pieredze darbam ar Latvijas valstpiederīgajiem ārvalstīs,
 • diasporas bērni un jaunieši aicināti iepazīt savu dzimteni,
 • visi aicināti dzīvot savā zemē-Latvijā.

Galvenais sasniegums projektā ir visiem kopā stiprināt savu valstisko piederību, veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 6650,00 LVL / 9 462.10 EUR
Номер проекта: 2012.LV/SP/18/10
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Ģertrūdes fonds”
Партнер: Rīgas Valda Zālīša pamatskola