Print |

Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis: nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, tostarp izmantojot adekvātas disciplinēšanas metodikas ieviešanu. Mērķa grupa: NVO krīzes centri, to darbinieki; tiešā mērķa grupa: projekta iesniedzējs centrs „Dardedze” un tā sadarbības partneri; netiešā mērķa grupa: iedzīvotāji un NVO organizācijas, kas strādā ar bērniem Latvijā. Projekta aktivitātes plānotas visā Latvijā atbilstoši NVO izvietojumam, īstenošanas laiks - 10 mēneši no 01.09.2012. Projekts paredz paaugstināt NVO kapacitāti darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, kā arī izstrādāt disciplinēšanas metodiku krīzes centriem. Aktualitāte: zināšanu un kompetences trūkums speciālistiem darbam ar specifisku mērķa grupu – bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības. Sagaidāmie rezultāti: paaugstināta projektā iesaistīto speciālistu kapacitāte, veiktas izmaiņas politikā, izstrādāti informatīvie materiāli un vienota disciplinēšanas metožu sistēma.

Project results: Projekta mērķis - nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenotas 4 dienu apmācības par tēmu "Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību", noorganizētas diskusiju grupas NVO speciālistiem un valsts institūciju pārstāvjiem, izstrādāti informatīvi materiāli nozares speciālistiem un vecākiem, tai skaitā disciplinēšanas vadlīnijas, nodrošināta publicitāte. Kopumā projektā atbalstītas 7 nevalstiskās organizācijas.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-09-09
ESF Funding: 32 231.09 EUR / 22 652.14 LVL;
  • ESF Funding: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • ESF private funding: 2 555.90 EUR / 1 796.30 LVL;
Total ESF spent: 32 231.10 EUR / 22 652.15 LVL;
  • ESF spent: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 555.91 EUR / 1 796.30 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115
Project Promoter: Nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Partner(s): Nodibinājums "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"",Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”,Nodibinājums "Centrs Valdardze",Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”,Nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs",Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
Start date of project: 01.09.2012.
Project finish date: 30.06.2013.
Place of implementation: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Legal address: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Phone: 26538252
Fax: 67612614
www: http://www.centrsdardedze.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 18.06.21