esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekts paredz būtiski stiprināt dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitāti un profesionalitāti dzīvnieku aizsardzības jomā, īpaši darbā ar klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, pazudušiem un atrastiem dzīvniekiem, no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem, izveidojot un uzturot speciālu vienotu interneta vietni dzīvnieku patversmju darbības atvieglošanai, tiešsaistes juridiskajām konsultācijām par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem atrasto, pazudušo, izķerto dzīvnieku sludinājumiem. Ir saņemts apstiprinājums no vairākām dzīvnieku aizsardzības organizācijām par šādas interneta vietnes nepieciešamību. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks radīti priekšnosacījumi, lai rezultātā iedibinātu un attīstītu dzīvnieku policijas ideju, līdzīgu, kā vides aizsardzības jomā jau darbojas sabiedriskie vides inspektori un panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā ilgtermiņā – sniedzot informatīvu un praktisku atbalstu citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu pašvaldībām klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles īstenošanā, kā arī atslogojot Pārtikas un veterināro dienestu no nepamatotām sūdzībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Результаты проекта: Projekta rezultātā tika būtiski stiprināt dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitāte un profesionalitāte dzīvnieku aizsardzības jomā, īpaši darbā ar klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, pazudušiem un atrastiem dzīvniekiem, no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem, izveidojot un uzturot speciālu vienotu interneta vietni -www.dzivniekupolicija.lv-dzīvnieku patversmju darbības atvieglošanai, tiešsaistes juridiskām konsultācijām par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, atrasto, pazudušo, izķerto dzīvnieku sludinājumiem. Projekta ietvaros tika noorganizēts arī informatīvs seminārs par izstrādātās interneta vietnes un speciāli dzīvnieku patversmju darbībai izveidotās programmas izmantošanu, kā arī biedrība sniedz priekšlikumus valsts iestādēm, lai attīstītu ideju par sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem un aktīvi iesaistījusies Zemkopības ministrijas izveidotajā darba grupā par attiecīgo jautājumu. Lai informētu sabiedrību par projektā paveikto, tika sagatavotas 4 preses relīzes.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-08-14
ESF финансирование: 35 292.68 EUR / 24 803.84 LVL;
  • ESF финансирование: 32 493.98 EUR / 22 836.90 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 798.70 EUR / 1 966.94 LVL;
ESF награждено: 35 292.70 EUR / 24 803.85 LVL;
  • ESF награждено: 32 493.97 EUR / 22 836.89 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 798.73 EUR / 1 966.96 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205
Исполнитель проекта: Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Партнер: Nodibinājums "Mārtiņa Freimaņa fonds"
Дата начала проекта: 01.09.2012.
Дата окончания проекта: 30.06.2013.
Место реализации: -
Юридический адрес: "Jaunsalenieki", Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tелефон: 29216113
Факс: 67842135
www: http://www.dzivniekupolicija.lv
Cтатус: проект осуществлён