Print |

Home > Society Unity Prize > Ceremony 2006 / 2007

2006. / 2007. ceremony

2007.gada 30.maijā Mazajā Ģildē Sabiedrības integrācijas fonds pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu par ieguldījumu integrācijas procesu veicināšanā 2006.gadā.

Visi laureāti ir ļoti dažādi un darbojušies pilnīgi atšķirīgās un savstarpēji nesaistītās jomās, taču viņiem visiem ir kas kopīgs - vienotas sabiedrības veicināšana un palīdzīgas rokas sniegšana tiem, kam tas tik ļoti ir nepieciešams.


Galveno godalgu- Sabiedrības vienotības balva un naudas prēmiju Ls 3000 - 2007.gadā saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola.

Šī skola ir viena no pirmajām Latvijā, kas sākusi bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošas skolas vidē. Līdz ar balvas pasniegšanu šai skolai Fonds vēlas akcentēt tās grūtības, kas jāpārvar ikdienā gan strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām, konkrētāk bērniem ar garīgu atpalicību, gan pašiem bērniem cenšoties izrauties no dzīves, kas tiem "nolemta" viņu atšķirīgās attīstības dēļ. Fonds vēlas akcentēt vēl arvien atstumto sociālo grupu - bērnus ar īpašām vajadzībām. Viņu integrācija vispārizglītojošā skolā un līdz ar to arī sabiedrībā šobrīd lielā mērā ir uzdrīkstēšanās, bet mēs ceram, ka ar laiku arī Latvijā tā kļūs par normu.


Fonds piešķīra arī 3 balvas "Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā" un naudas prēmijas 500 latu apmērā.

Tās saņēma:


Svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā ar priekšlasījumiem uzstājās sociālantropoloģe Agita Lūse un vēsturnieks - Okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburgs. Aicinām iepazīties ar runātāju priekšlasījumiem.

Agitas Lūses runa

Ulda Neiburga runa

 

Sabiedrības integrācijas fonds Vienotības balvu iedibināja 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.

 


Date of printing: 09.07.20