Лауреати

Kopš Vienotības balvas izveidošanas tā pasniegta daudziem cilvēkiem un organizācijām, kas devušas savu ieguldījumu sabiedrības integrācijas veicināšanā. Šie cilvēki un organizācijas ir:

2010.gads:

Galveno balvu saņēma biedrība “Ziemeļu kaija”.

Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:

    • Biedrība „Patvērums „Drošā māja””,
    • Natālija Kaže,
    • Vladimirs Novikovs,

Iecietības veicināšanā balvu saņēma: biedrība „Apvienība Hiv.lv

2009.gads:

Galveno balvu saņēma biedrība "Dialogi.lv".
Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
Tukuma novada Sēmes pamatskolas pedagogs Kaspars Arhipovs,
Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja",
Latvijas Bērnu fonds,
Mārīte Zariņa,
Jānis Bergs,
Iecietības veicināšanā balvu saņēma: Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja Tamāra Zitcere.

2008.gads:

Galveno balvu saņēma Latvijas nedzirdīgo savienības prezidents Arnolds Pavlins.

Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva,
Viļānu bērnu-invalīdu biedrība "Saulstariņi".

Iecietības veicināšanā balvu saņēma:
Biedrības "Izglītības iniciatīvu centrs" projektu koordinatore Daiga Zaķe.

2006./2007.gads:

Galveno balvu saņēma Saldus rajona Zirņu pagasta Kurzemītes pamatskola.

Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
Biedrības "DIA+LOGS" darbiniece Agita Sēja,
Biedrības "Latvijas dialogi" vadītājs Mārcis Skadmanis,
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes locekle, Krievijas latviešu kongresa priekšsēdētāja Lauma Vlasova.

2005.gads:

Galveno balvu saņēma Skaidrīte Pudāne - Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas vecākā medmāsa.

Vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā balvas saņēma:
NVO "Afrolat" vadītājs Kristofers Edžugbo,
NVO "Dace" vadītāja Dace Dmitrijeva,
NVO "Līdere" vadītāja Aiva Vīksna.

2004.gads:

Etniskās integrācijas jomā balvu saņēma Evija Papule - IZM Mazākumtautību izglītības nodaļas vadītāja;
Sociālās integrācijas jomā balvu saņēma Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja.

2003.gads:

Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu saņēma Oļģerts Tipāns - izglītības ministra padomnieks;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Invalīdu Sporta un rehabilitācijas klubs "Cerība".

2002.gads:

Sabiedrības vienotības ideju popularizēšanā plašai sabiedrībai balvu saņēma Nils Muižnieks - Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors;
Dažādu sabiedrības grupu tuvināšanās veicināšanā balvu saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskola.