Print |

Home > Society Integration Foundation > Public procurements > Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto līgumu arhī[..]

Ekspertu atlase apakšprojektu iesniegumu vērtēšanai EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” ietvaros

Publishing date..-
Procurement's IDIE-SIF-2009-6
Procurement subject
Date of submission of proposals02.09.2009., plkst. 11:00
Decision made
Contractor3 juridiskas personas un 4 fiziskas personas ar kurām tika noslēgti atsevišķi līgumi (SIA „Hafra”, SIA „AC Konsultācijas”, Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, Inguna Badune, Līga Kalvāne, Ilva Ieviņa, Linda Pavlovska)
Contract price2169,80 Ls (SIA „Hafra”: 20 projekti x 11,00 Ls (Līgumcena par viena apakšprojekta iesnieguma vērtēšanu) = 220,00 Ls; Inguna Badune: 20 pr. x 12,00 Ls=240,00 Ls; Līga Kalvāne: 20 pr. x 13,99 Ls = 279,80 Ls; Ilva Ieviņa: 20 pr. x 14,00 = 280,00 Ls; SIA „AC Konsultācijas”: 20 pr. x 14,00 Ls = 280,00 Ls; Linda Pavlovska: 20 pr. x 14,50 Ls = 290,00 Ls; Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”: 20 pr. x 14,50 Ls x 2 eksperti = 580,00 Ls)
Contact person
Attachments
 


Date of printing: 25.09.20