Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (Fonds) mērķis ir palielināt Fonda realizēto projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru skaitu, izveidojot e-vides platformu projektu autoriem un iespējamajiem atbalstītājiem informācijas apmaiņai un atbalstāmo projektu izvēlei, kā arī ieviešot elektroniskās pieteikšanās rīku Fonda organizētajiem stipendiju konkursiem, tādējādi veicinot jauniešu sociālo aktivitāti, iesaisti lēmumu pieņemšanā un kultūras, kā arī sporta aktivitātēs. Galvenā projekta aktivitāte ir e-vides un pieteikšanās rīka izveidošana un tās popularizēšana informatīvās kampaņas ietvaros. Projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ES dalībvalstīm labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā, kā arī Fonda darbinieku un brīvprātīgo kompetenču celšana intensīvās apmācībās komunikācijas zinātnēs un e-pārdošanā, veicinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu. Projekta norises laiks 12 mēneši, no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30.septembrim.

Результаты проекта: Projekta mērķis - izveidot vienotu un ērti lietojamu e-vides platformu projektu autoriem (radošiem jauniešiem) un iespējamajiem atbalstītājiem informācijas apmaiņai un atbalstāmo projektu izvēlei, kā arī ieviest elektroniskās pieteikšanās rīku RTU Attīstības fonda (Fonda) organizētajiem stipendiju konkursiem, tādējādi palielinot Fonda realizēto projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru skaitu un veicinot jauniešu sociālo aktivitāti, iesaisti lēmumu pieņemšanā un kultūras, kā arī sporta aktivitātēs, ir sasniegts. Projekta laikā būtiski paaugstinājusies Fonda komandas administratīvā kapacitāte, rastas jaunas idejas, kā efektīvāk uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus, gūtas iemaņas finanšu piesaistē un elektroniskās vides iespēju izmantošanā, noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Utrehtas universitātes fondu Nīderlandē un Lēvenes universitātes fondu Beļģijā labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā, kā arī īstenota Fonda darbinieku un brīvprātīgo kompetenču celšana intensīvās apmācībās komunikācijas zinātnēs un e-pārdošanā, labās prakses piemēru apguvē Latvijā. Informācija par nodibinājumu un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm apkopota un izdota bukletā "RTU Attīstības fonds - moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs".
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-12-19
ESF финансирование: 28 092.43 EUR / 19 743.47 LVL;
  • ESF финансирование: 25 864.69 EUR / 18 177.81 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 227.74 EUR / 1 565.66 LVL;
ESF награждено: 28 092.43 EUR / 19 743.47 LVL;
  • ESF награждено: 25 864.70 EUR / 18 177.81 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 227.73 EUR / 1 565.66 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/086
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Партнер: Biedrība „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”
Дата начала проекта: 01.10.2012.
Дата окончания проекта: 30.09.2013.
Место реализации: Kaļķu iela 1, LV-1658, Rīga, Latvija
Юридический адрес: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tелефон: 26566442
Факс: 67089302
www: http://www.fonds.rtu.lv
Cтатус: проект осуществлён