esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt „Baltijas Reģionālā fonda” (BRF) kapacitāti un „Latvijas Sarkanā Krusta” (LSK) kapacitāti radot priekšnosacījumus jauna un interaktīva pilotprojekta pakalpojuma izstrādāšanā un ieviešanā - specializētā interneta platforma – interneta online televīzija, kas veicinās nevalstiskā sektora aktīvāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, paredzot nodrošināt nevalstisko organizāciju dalībnieku un iedzīvotāju izpratni par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu. Projekts paredz:
- Izveidot specializētu interneta platformu, izmantojot WEB 2.0 risinājumus, kura nodrošinās interneta televīzijas sižetu pārraidi online režīmā, kas nodrošinās informācijas sniegšanu citiem NVO, tādejādi mērķa grupa tiks iesaistīta NVO svarīgu jautājumu un lēmumu apspriešanā, kuri skar nevalstisko sektoru Eiropas, nacionālajā un vietējā līmenī. Platformā tiks izveidots un uzglabāts arī interneta televīzijas sižetu translāciju arhīvs, kas nodrošinās gan translēto sižetu atkārtotu skatīšanos, gan arī skatīšanos mērķa grupai ērtā laikā.
- Projekta iesniedzēja, sadarbības partnera un brīvprātīgo apmācības, kuri nākotnē nodrošinās projekta ilgtspēju un interneta televīzijas darbību online sižetu translācijā, izmantojot izveidoto specializēto interneta platformu.
- Sabiedriskās redkolēģijas izveidi. Lai atspoguļotu pēc iespējas plašāku viedokļu dažādību, kuri tiks pārraidīti interneta televīzijā, un tādējādi nodrošinātu interneta televīzijas caurspīdīgumu, kā arī nodrošinātu projekta uzraudzību gan no saturiskās, gan arī profesionālās puses, tiks izveidota Sabiedriskā redkolēģija (redakcija), kurā uz sabiedriskiem pamatiem tiks uzaicināti darboties dažādu NVO pārstāvji. Sabiedriskā redkolēģija apstiprinās sižetu/pārraižu un apaļā galda diskusiju tēmas.
- 31 interneta televīzijas sižetu izveidi un translāciju online režīmā par NVO aktuālajām tēmām, piesaistot citu NVO pārstāvjus un/vai nozaru ekspertus.
- 9 apaļā galda diskusijas par NVO aktuālām tēmām, kuras tiks translētas interneta televīzijas online režīmā un kurās piedalīsies NVO pārstāvji, publiskā sektora pārstāvji, kā arī nozaru eksperti.
- 9 ziņojumu sagatavošanu. Pārraižu skatītāju, NVO, ekspertu un citu iesaistīto personu viedokļu apkopošana svarīgākajos un aktuālākajos jautājumos un rezultātus iesniegšana atbildīgajām institūcijām, veidojot dialogu starp NVO un publisko sektoru. Projekta mērķa grupa ir 300 Nevalstiskās organizācijas, to biedri un cilvēki, kuri interesējas par nevalstiskajām organizācijām, kā arī sabiedrības locekļi, kuriem ir aktīva dzīves pozīcija, un kuri vēlas izprast lēmumu pieņemšanas procesus publiskajā sektorā un ir vēlme šo procesu ietekmēt. Projekta realizācijas vieta ir Rīga, savukārt projekta mērķa auditorija ir nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas. Projekta īstenošanas laiks 12 mēneši. Realizējot projektu, tiks stiprināta gan projekta iesniedzēja, gan sadarbības partnera, gan citu NVO kapacitāte, jo tiks izveidots jauns un unikāls instruments – interneta televīzija online režīmā, kurā translētās pārraides varēs redzēt gan visas ieinteresētās personas, gan arī NVO pārstāvji. Pēc projekta beigām BRF nodrošinās šāda pakalpojuma pieejamību arī nākotnē turpmākos 5 gadus.

Результаты проекта: Projektā tika izveidota specializēta interneta platforma, www.nvotv.lv, kura nodrošināja interneta televīzijas sižetu pārraidi online režīmā. Platformā tika izveidots un uzglabāts arī interneta televīzijas sižetu translāciju arhīvs, kas nodrošina gan translēto sižetu atkārtotu skatīšanos, gan arī skatīšanos mērķa grupai ērtā laikā. Izveidota sabiedriskā redkolēģija, kurā uz sabiedriskiem pamatiem tika uzaicināti darboties dažādu NVO pārstāvji un noorganizētas tās tikšanās reizi mēnesī, lai atspoguļotu pēc iespējas plašāku viedokļu dažādību, kuri tika pārraidīti interneta televīzijā. Sabiedriskā redkolēģija apstiprināja sižetu/pārraižu un apaļā galda diskusiju tēmas. Nodrošināta 31 interneta televīzijas sižetu izveide un translāciju online režīmā par NVO aktuālajām tēmām, piesaistot citu NVO pārstāvjus un/vai nozaru ekspertus, 9 apaļā galda diskusijas par NVO aktuālām tēmām, kuras tika translētas interneta televīzijas online režīmā un kurās piedalījās NVO pārstāvji, publiskā sektora pārstāvji, kā arī nozaru eksperti, sagatavoti 9 ziņojumi pārraižu skatītāju, NVO, ekspertu un citu iesaistīto personu viedokļu apkopošanai svarīgākajos un aktuālākajos jautājumos un rezultāti tika iesniegti atbildīgajām institūcijām, veidojot dialogu starp NVO un publisko sektoru. Projektā tika noorganizētas arī 14 projekta dalībnieku apmācības par interneta TV, ko vadīja Zviedrijas eksperts sociālo mediju jautājumos un interneta televīzijā Jacob Kobus .
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2014-02-03
ESF финансирование: 35 466.27 EUR / 24 925.84 LVL;
  • ESF финансирование: 32 653.79 EUR / 22 949.21 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 812.48 EUR / 1 976.62 LVL;
ESF награждено: 35 466.27 EUR / 24 925.84 LVL;
  • ESF награждено: 32 653.79 EUR / 22 949.21 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 812.48 EUR / 1 976.62 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”
Партнер: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
Дата начала проекта: 01.12.2012.
Дата окончания проекта: 30.11.2013.
Место реализации: Rīga
Юридический адрес: Brīvības gatve 386/3-14, Rīga, LV-1024
Tелефон: 20384844
Факс: -
www: http://www.projektuakademija.lv
Cтатус: проект осуществлён