Home > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem

SIF padome apstiprina 18 projektus programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” ietvaros

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

2012.gada 1.novembrī Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēdē tika pieņemti lēmumi par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem. SIF padome apstiprināja 18 projektu iesniegumus.
| pdf Apstiprināto projektu saraksts |

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.

Programmas ietvaros tika saņemti 100 projektu iesniegumi par kopējo summu LVL 803109,59 kas gandrīz piecas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu 2012./2013.mācību gadam (162500 LVL).

Programmas mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). Vienam projektam plānotais programmas finansējums ir no 1000 līdz 10 000 latu.