Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs L[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs Latvijai!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta „Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs Latvijai!"" mērķis ir organizēt un vadīt latviešu valodas kursus pēc kursu vadītāju izveidotas oriģinālprogrammas, kurā par pamatu ņemtas aktuālas tēmas un respektēts veseluma, teorētiskās un praktiskās darbības vienotības un uzskatāmības princips. Programmas realizācija latviešu valodas kursos sniegs iespēju Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvjiem uzlabot latviešu valodas zināšanas par vienu pakāpi, lai nodrošinātu iekļaušanos ar valsts valodas lietojumu saistītajās privātās un sociālās dzīves sfērās. Programmu veido uz komunikatīvās valodas apguves pieeju un aktuālu tematiku balstītas 80 auditoriālās stundas un 10 papildus stundas diferencētai pieejai un individuālām konsultācijām kursu apmeklētājiem ar specifiskām valodas apguves grūtībām, individuālām prasībām vai palēninātu mācību vielas apguvi. Šāda stundu sadale ļaus pedagogam saplānot savu darba laiku tā, lai visus kursu dalībniekus varētu sagatavot zināšanu gala pārbaudei. Projektā plānotie rezultāti – latviešu valodas kursu noslēgumā vismaz 80% būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi līdz B2 prasmes līmenim. Latviešu valodas apguve veicinās arī sabiedrības integrāciju, valodas apguve ir pirmais solis kultūras identitātes un kultūru mijiedarbības veicināšanai, kas ļaus etniskās minoritātes integrēt Latvijas sabiedrībā, veicinot toleranci un mazinot nacionālo spriedzi.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, kas nav bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni. Projekta galvenās aktivitātes paredz, izmantojot Daugavpils Universitātes materiāltehniskos un cilvēku resursus un piesaistot Daugavpils pilsētas skolotājus ar lielu valodas mācīšanas pieredzi, nokomplektēt astoņas latviešu valodas apguvēju grupas 120 mazākumtautību pārstāvjiem un paredzēt katrai grupai 90 stundu apjomu. Projekta īstenošanas vietā ir Daugavpils – pilsēta ar Latvijā lielāko mazākumtautību iedzīvotāju procentu un ierobežotu latviešu valodas lietojuma vidi. Projekts pavērs iespējas Daugavpilī dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem pilnveidot un atjaunināt latviešu valodas zināšanas.

Reģioni: Daugavpils
Piešķirtais finansējums: 9995,00 LVL / 14 221.60 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-42/05
Projekta īstenotājs: Daugavpils Universitāte
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.