sif-jauns-kras


Kopsolī

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta nosaukums "Kopsolī" mērķa grupa ir Daugavpilī un tās apkārtnē dzīvojošie cittautieši, kas vēlas uzlabot valsts valodas zināšanas, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus.
Projekts tiks īstenots Daugavpils 3.vidusskolas telpās, izmantojot skolas materiāltehnisko un kadru bāzi. Galvenās aktivitātes tiek plānotas saistībā ar grupu komplektēšanu, kursu vadīšanu, kursantu zināšanu līmeņa noteikšanu un projekta administrēšanu.
Projekta realizācijas rezultātā dalībniekiem tiek plānots paaugstināt latviešu valodas prasmi par vienu Valsts valodas centra noteikto valodas prasmes līmeni, kā arī kursanti tiks sagatavoti un kursu beigās tiks pieteikti valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Latvijas pilsonības iegūšanai).

Reģioni: Daugavpils
Piešķirtais finansējums: 8689,97 LVL / 12 364.71 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-5/10
Projekta īstenotājs: Daugavpils 3.vidusskola
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.