sif-jauns-kras


Kopsolī

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Поиск проектов

Projekta nosaukums "Kopsolī" mērķa grupa ir Daugavpilī un tās apkārtnē dzīvojošie cittautieši, kas vēlas uzlabot valsts valodas zināšanas, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus.
Projekts tiks īstenots Daugavpils 3.vidusskolas telpās, izmantojot skolas materiāltehnisko un kadru bāzi. Galvenās aktivitātes tiek plānotas saistībā ar grupu komplektēšanu, kursu vadīšanu, kursantu zināšanu līmeņa noteikšanu un projekta administrēšanu.
Projekta realizācijas rezultātā dalībniekiem tiek plānots paaugstināt latviešu valodas prasmi par vienu Valsts valodas centra noteikto valodas prasmes līmeni, kā arī kursanti tiks sagatavoti un kursu beigās tiks pieteikti valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Latvijas pilsonības iegūšanai).

Регионы: Daugavpils
предоставил финансирование: 8689,97 LVL / 12 364.71 EUR
Номер проекта: 2012.LV/LV/2-5/10
Исполнитель проекта: Daugavpils 3.vidusskola
Дата начала проекта: 01.11.2012.
Дата окончания проекта: 31.07.2013.