Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma”

SIF logo krasains 500px

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 72 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Maksimālais vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir 10 000 latu, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Projektu var iesniegt LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nav noteikts. Projektu iesniegumu pieņemšana tiek uzsākta 2013.gada 18.februārī. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Iesniegtā projekta izvērtēšanai paredzētais laiks – viens mēnesis. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums. Sabiedrības integrācijas fonds publicēs paziņojumu mājas lapā par projektu iesniegšanas beigu datumu 1 nedēļu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.      

         docProgrammas „NVO līdzfinansējuma programma” konkursa nolikums (informācijai)

         doc1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

         xls2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

***

„Pasākums tiek finansēts no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā.”