Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”

SIF logo krasains 500px

Sabiedrības integrācijas fonds 2013.gada 11.februārī izsludināja atklātu projektu konkursu programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 11 250 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 2000 līdz 4000 latu. Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Programmas finansējums tiks sadalīts, ievērojot reģionālo principu, tā lai atbalstītie projekti tiktu īstenoti pēc iespējas dažādos plānošanas reģionos. Ja kopējais pieprasītais finansējums pārsniegs pieejamo finansējumu, priekšroka tiks dota projektiem, kuros iesaistīti bērni no Latgales vai Rīgas plānošanas reģioniem.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu var iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz trīs gadu pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm, un kuras personālam ir labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 25.marts. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursu: 2013.gada 21.februārī 13:00 Sabiedrības integrācijas fonda telpās. Semināra darba kārtība.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 20.martam.

     docProgrammas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" konkursa nolikums (informācijai)

doc1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

xls2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

doc3.pielikums: Ģimenes pieteikuma anketa (informācijai)

doc4.pielikums : Trīspusējais sadarbības līgums (informācijai)

docLīguma 1.pielikums: Izvērtējuma anketa (informācijai)
xlsLīguma 2.pielikums: Maršruta lapas paraugs (informācijai)

***

„Pasākums tiek finansēts no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā.”