esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” 12 mēnešu projekta „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” mērķis ir stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK). Tas ietvers sevī atbilstošās administratīvās kapacitātes celšanu, jaunu zināšanu un praktisko prasmju apguvi, jaunu partneru piesaisti, kā arī – projekta ilgtspējas nolūkiem – multiplikācijas. Projekts arī vairos tajā tieši iesaistīto un citu Latvijas NVO kapacitāti piedalīties lēmumu pieņemšanā citās ES līmeņa un Latvijas institūcijās. Projekta norises vieta ir visa Latvijas teritorija, ar projekta koordinācijas centru Rīgā. Projekta ietekme, paredzams, sasniegs arī starptautisko līmeni (caur sniegtajiem atzinumiem EESK).

Результаты проекта: Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” projekta „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” mērķis bija stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK). Lai sasniegtu minēto mērķi projektā tika izstrādāts informatīvais materiāls- rokas grāmata "Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES institūcijām. Palīgs pilsoniskās sabiedrības organizācijām pārstāvēt savas intereses ES līmenī un uzzināt par ES organizāciju viedokli darbam Latvijā”,tika izveidota ērti pārlūkojama iekšējās lietošanas datubāze ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokumentu tēmām un termiņiem, kā arī tika apzināti attiecīgo jomu NVO eksperti, tika sniegtas konsultācijas ieinteresētajām NVO. Projekta noslēgumā tika noorganizēta apaļā galda diskusiju „Latvija + ES 2014, 2015... Ceļa karte Latvijas NVO”, kā arī diskusija „12 Padomi Tavas NVO veiksmes stāstam Latvijā un ES”, lai sniegtu praktisku palīdzību, kas veicinātu organizācijas aktivitāti un iesaisti svarīgos lēmumos un aktīvu interešu aizstāvību Latvijas un ES līmenī, t.sk. akcentējot EESK. Visas projekta aktivitātes regulāri tika atspoguļotas biedrības mājas lapā.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija,Rīgas reģions
Последние изменения: 2014-06-09
ESF финансирование: 27 169.60 EUR / 19 094.90 LVL;
  • ESF финансирование: 25 015.05 EUR / 17 580.68 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 154.55 EUR / 1 514.23 LVL;
ESF награждено: 28 266.64 EUR / 19 865.91 LVL;
  • ESF награждено: 26 112.09 EUR / 18 351.68 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 154.55 EUR / 1 514.23 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241
Исполнитель проекта: Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"
Дата начала проекта: 01.03.2013.
Дата окончания проекта: 28.02.2014.
Место реализации: -
Юридический адрес: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Tелефон: 67326548
Факс: 67326548
www: http://www.eiropaskustiba.lv
Cтатус: проект осуществлён