sif-jauns-kras


Aktīvi pilsoņi cīnās pret jauniešu bezdarbu

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 3551,83 LVL / 5 053.80 EUR
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"