Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB). Projekta mērķis – stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā. Projekts ir aktuāls, jo 2012.–2013. gadā gan Latvijā, gan ES tiks pieņemti būtiski lēmumi, kas skar dabas aizsardzību. Projekta mērķa grupa ir LOB biedri un darbinieki. Kopējais plānotais projekta ilgums – 12 mēnešu. Galvenās projekta aktivitātes ir LOB plānošanas dokumentu izstrāde. Notiks mērķa grupas izglītošana par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Galvenie projekta rezultāti būs plānošanas dokumenti, kas ļaus LOB mērķtiecīgi organizēt savu dalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis – stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā, ir sasniegts. Projekts deva LOB pārstāvjiem iespēju piedalīties Zemkopības ministrijas organizētajā darba grupā par mežu apsaimniekošanas jautājumiem, Latvijas Mežu sertifikācijas padomē, Vides konsultatīvajā padomē. Biedrības pārstāvis piedalījies BirdLife International Eiropas nodaļas Putnu un biotopu direktīvas darba grupas sanāksmē Namurā (Beļģija). Tiekoties ar Baltijas valstu ornitoloģijas biedrībām un piedaloties BirdLife Europe rīcības plāna apspriešanā, LOB nodrošinājusi, ka projektā izstrādātie plānošanas dokumenti saskaņoti ar citu Eiropas Savienības valstu radniecīgo organizāciju stratēģijām. Projekta ietvaros izstrādāti LOB plānošanas dokumenti - LOB stratēģijas 2013.-2020.gadam uzraudzības sistēma, finanšu piesaistes stratēģija, stratēģija darbam ar biedriem. LOB biedri izglītoti par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā - izveidota rubrika "Piedalies" žurnālā "Putni dabā", veikta biedru aptauja par iespējām un interesi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Finansējuma saņēmēja mājaslapā www.lob.lv izveidota projekta sadaļa, sagatavots projekta rezultātu apkopojums, informācija par projekta aktivitātēm nosūtīta ziņu aģentūrai LETA, BNS, portālam Delfi un TVnet.lv.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2014-09-16
Projekta kopējais finansējums: 21 413.33 EUR / 15 049.37 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 715.25 EUR / 13 855.96 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 698.08 EUR / 1 193.42 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 23 608.60 EUR / 16 592.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 910.52 EUR / 15 398.80 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 698.08 EUR / 1 193.42 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Uzsākšanas datums: 01.05.2013.
Pabeigšanas datums: 30.04.2014.
Juridiskā adrese: „Priedulāji”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV-3146
Telefons: 29459742; 67221580
Fakss: 63154734
WWW adrese: http://www.lob.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli