esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana "Kaimiņu drošības programmas" projektu ieviešanai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta vispārīgais mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana publiskā pakalpojuma – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” (turpmāk – KDP) projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas ir projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projektu īstenos projekta iesniedzējs – biedrība „Kaimiņu drošība” un divi partneri: „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija”. Projekts tiks īstenots Rīgā un ilgs septiņus mēnešus. Projekta ietvaros tiks pētīta ārvalstu KDP īstenošanas prakse un tulkoti citu valstu KDP metodiskie materiāli. Tiks rīkoti trīs apmācību, rezultātu apkopošanas un viens informatīvais seminārs. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta iesaistīto trīs biedrību administratīvā kapacitāte KDP turpmākai īstenošanai.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas bija projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projektā tika noorganizēti 3 apmācību semināri par kaimiņu drošības programmu un ārvalstīs gūto pieredzi, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu un Viima pašvaldību, pēc pieredzes apmaiņas brauciena tika sagatavots ārvalstu pieredzes apkopojums, pārtulkots metodiskais materiāls no krievu un angļu valodas par kaimiņu drošības politiku. Visi materiāli tika apkopoti uz CD, kas tika dalīti noslēguma informatīvā semināra dalībniekiem, kā arī tie ir pieejami biedrības mājas lapā.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2014-06-25
Projekta kopējais finansējums: 12 567.76 EUR / 8 832.67 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 571.14 EUR / 8 132.24 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 12 637.37 EUR / 8 881.59 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 640.75 EUR / 8 181.17 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040
Projekta īstenotājs: Biedrība „Kaimiņu drošība”
Sadarbības partneris: Biedrība "Rīgas apsaimniekotāju asociācija",Biedrība "Latvijas Drošības biznesa asociācija"
Uzsākšanas datums: 01.05.2013.
Pabeigšanas datums: 31.01.2014.
Īstenošanas vieta: Katoļu iela 8, Rīga
Juridiskā adrese: Katoļu iela 8-3, Rīga, LV-1003
Telefons: 29212084
Fakss: 67703200
WWW adrese: http://-
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli