sif-jauns-kras


Vienoti valsts svētku svinēšanā, atzīmējot Latvijas dibināšanas 95.gadadienu

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sniegt finansiālo atbalstu, lai stiprinātu latviešu kopienu finansiālo kapacitāti, veidojot saturīgi interesantus un tehniski drošus valsts svētku sarīkojumus, tādējādi stiprinot kopienu pilsonisko apziņu un saiti ar Latviju. Projekta papildus mērķis ir stiprināt kopības sajūtu starp dažādām Eiropas latviešu kopienām, svētku laikā veidojot teletiltus.

Projekta mērķa grupu veido latviešu kopienas Beļģijā, Luksemburgā, Lielbritānijā, Francijā, Austrijā un Norvēģijā. Pulcināt dažādu paaudžu, dzīves gājuma un pasaules uzskatu Latvijas pilsoņus un patriotus. Projekta aktivitātes tiks īstenotas 6 uzskaitītajās valstīs. Kopējais dalībnieku loks tiek lēsts uz 1250 personām, bet netiešais, kuri saņems informāciju par šiem sarīkojumiem vai kā citādi izjutīs sarīkojuma ietekmi, uz 15 tūkstošiem personu.

Projekta galvenās aktivitātes ir seši valsts svētku sarīkojumi:

  • Latvijas Neatkarības dienas svinīgais koncerts Briselē;
  • Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas svinības Luksemburgā;
  • 18. novembra atzīmēšana Londonā;
  • Latvijas Valsts svētku svinības Francijas latviešu un viņu draugu kopienā;
  • Latviešu Balle Vīnē/ Latvijas 95. neatkarības gadadienas svinības;
  • 18. novembra sarīkojums Oslo.

Projekta iesniedzēja apraksts:

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu centrālās un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. Šobrīd ELA pārstāv latviešu kopienas 12 Eiropas valstīs: Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Šveicē, Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Luksemburgā un Igaunijā. Paralēli ELA uztur kontaktus ar latviešu kopienām vēl 4 valstīs: Dānijā, Austrijā, Spānijā, un Gruzijā. ELA sadarbojas arī ar latviešu kopienām citās pasaules daļās, piemēram, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) dalībniece.
ELA priekštecis – Latvijas Atjaunošanas kustības Eiropas centrs (LAK EC)– ir dibināts 1951. gadā Londonā, savukārt pati ELA ir reģistrēta Latvijā kā biedrība 2010. gada aprīlī. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām. ELA veicina jaunu latviešu diasporas kopienu veidošanos.
Specifiskie ELA darbības mērķi ir sekojoši: veicināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu etniskās identitātes saglabāšanu, latviešu valodas apmācības pieejamību un latviešu kultūras popularizēšanu; stiprināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu pilsonisko saiti ar Latviju, kā arī sekmēt Eiropas Savienības pilsoniskuma apziņu; veicināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas valstīs dzīvojošiem latviešiem un latviešu mītnes valstu iedzīvotājiem; sekmēt Latvijas vēstures izpratni Eiropā, kā arī veicināt totalitārisma upuru piemiņas saglabāšanu; atbalstīt Latvijas valdības centienus veicināt emigrācijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo repatriāciju.
Īstenojot savu mērķus, ELA uztur komunikāciju ar latviešu kopienām Eiropas valstīs, attīsta kopīgus projektus, pārstāv un aizstāv Eiropas latviešu kopienu intereses pasaulē, Eiropā un Latvijā, veic pētījumus par latviešu sabiedriskajām aktivitātēm ārpus Latvijas, kā arī organizē tematiskas konferences un seminārus.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 11043,36 LVL / 15 713.29 EUR
Номер проекта: 2013.LV/DP/06
Исполнитель проекта: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Партнер: 1) Latviešu biedrība Beļģijā; 2) Asociācija "Luksemburga-Latvija"; 3) Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā; 4) Latviešu apvienība Francijā; 5) Latviešu biedrība Austijā; 6) Latviešu biedrība Norvēģijā
Место реализации: Beļģija (Brisele), Luksemburga (Luksemburga), Lielbritānija (Londona), Francija (Parīze), Austrija (Vīne), Norvēģija (Oslo)
Юридический адрес: Lāčplēša iela 29-5, Rīga, LV-1011
Период проетка: 05.06.2013. līdz 24.11.2013.