sif-jauns-kras


3x3 ģimeņu saiets Īrijā 2013

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013

Meklēt projektus

Projekta mērķis: Īstenot latviešu ģimeņu saietu 3x3 Īrijā, lai stiprinātu diasporas latviešu latvisko piederības sajūtu, izvēloties vidi nodarbībām un pasākumiem, kur nedēļas garumā dzirdama tikai un vienīgi latviešu valoda, vienlaicīgi iesaistot visus ģimenes pārstāvjus trīs paaudzēs: bērnus, vecākus un vecvecākus, nodrošinot katrai vecuma grupai un interesēm atbilstošas nodarbes, kas veicina savas nacionālās identitātes apzināšanos.
Projekta īstenošanas vieta: Īrija, Meijo grāfiste, Kaslboras pilsētas atpūtas bāze (Co.Mayo, Calstlebar town).

Mērķa grupa: 120 dalībnieki no Īrijas, Lielbritānijas, ASV, Vācijas un Latvijas. Aicinājums piedalīties ir izziņots un tiks izziņots atkārtoti visos pasaules latviešu diasporas mēdijos, ko organizē Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes priekšsēdes vietniece sadarbībā ar 3x3, Līga Ruperte, taču lielākais darībnieku skaits būs no Īrijas un Lielbritānijas, kur jau interesējušies un pieteikušies daudzi gribētāji. Saietā paredzētas nodarbības ar nosaukumu „½ x ½" vismazākajiem dalībniekiem vecumā no 0 līdz 3 gadiem, bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, pusaudžiem vecumā 13 līdz 18 gadiem un pieaugušajiem no 19 - ... (pagājušajā 2012.gada saietā vecākajam bija 80 gadu, bet jaunākajam 4 mēneši). Projekta apstiprināšanas gadījumā netiks prasītas dalības maksas un tas būs pieejams ikvienam, kas vēlas piedalīties, pašam parūpējoties par naktsmājām, ja tādas būtu nepieciešamas tiem, kas dzīvo tālu no saieta norises vietas.

Projekta rezultāti: 7 dienu garumā notiks 26 mācību - praktisko nodarbību cikli, saukti „ievirzes"; divi koncerti (pirmajā dienā un saieta noslēguma dienā), latviskais daudzinājums – senlatviešu rituāls; piecas lekcijas; katru dienu dienasgrāmatas veidā tiks izdota saieta avīze uz sešām A4 lpp. Piedalīsies 120 dalībnieki, sadaloties pa sev interesējošajām nodarbībām. Katram dalībniekam saieta laikā būs iespēja piedalīties 3 nodarbībās – rīta, pēcpusdienas un pievakares. Pēc nodarbībām – koncerts vai lekcija, bērniem „Vakara pasaciņa", pieaugušajiem brīvas diskusijas un pārrunas.

Projekta īstenotāja apraksts:

„Trīs reiz trīs" kā sabiedriska organizācija pirmoreiz ir dibināta 1999.gadā, pēc tam 2005.gadā pārreģistrēta kā biedrība „Trīs reiz trīs".
Biedrības mērķis un galvenais uzdevums ir 3x3 sietu organizēšana Latvijā. Biedrība savas pastāvēšanas laikā „Trīs reiz trīs" Latvijā ir sarīkojusi apmēram 30 saietus, kā arī sadarbībā ar ASV, Austrālijas, Kanādas un Eiropas latviešu organizācijām nodrošinājusi un veicinājusi dalībnieku un ieviržu vadītāju apmaiņu un sadarbību starp Latviju un latviešu mītnes zemēm pasaulē.

Kopš 2011.gada biedrība sadarbojas ar Īrijas latviešu biedrību (LBĪ), kā rezultātā kopīgi tika organizēts un īstenots pirmais Īrijas 3x3 saiets Dublinā, Larch Hills.

Arī iepriekšējā saietā projekta iesniedzējs biedrība „Trīs reiz trīs" nodrošināja lielāko daļu lektoru un nodarbību vadītāju no Latvijas. Saprotot, cik svarīga nozīme 3x3 saietos ir ieviržu vadītāju un lektoru sastāvam, kā arī piedāvāto nodarbību atbilstošai programmai diasporā, biedrība „Trīs reiz trīs" ir aicinājusi par nodarbību/ieviržu vadītājiem Īrijā kļūt arī pašus diaporas pieredzes bagātus lektorus, kas labi izprot diasporas vajadzības, jo paši ilgus gadus ir pavadījuši un kā pēckara trimdinieku atvases pat uzauguši ārpus Latvijas. Viens no tādiem ir ilggadējs 3x3 lektors valodnieks un baltu filologs, Bonnas Universitātes profesors, bijušais trimdas latvietis Austris Grasis, arī psiholoģijas zinātņu maģistre Līga Ruperte un Māra Tupese no ASV, mūziķe un kordiriģente Lilija Zobens (Londonas jauktā kora vadītāja) no Lielbritānijas un daudzi citi.

Šāda pieredze un prakse projekta iesniedzējam biedrībai „Trīs reiz trīs" Latvijā ir veidojusies vairāk kā 10 gadu sadarbības laikā ar Pasaules brīvo latviešu apvienības 3x3 globālo koordinātori Līgu Ruperti, kurai ir vislielākā un bagātākā pieredze 3x3 saietu rīkošanā un īstenošanā, jo L.Ruperte ir 3x3 idejas autore.

Piešķirtais finansējums: 11997,00 LVL / 17 070.19 EUR
Projekta numurs: 2013.LV/DP/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Trīs reiz trīs"
Sadarbības partneris: Latviešu biedrība Īrijā
Īstenošanas vieta: Īrija (Kāslbora, Meijo grāfiste)
Juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024
Īstenošanas ilgums: 05.06.2013. līdz 20.10.2013.