eez-2009  grafiskais elements


Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Re:Baltica darbības programmas mērķis ir īstenot kvalitatīvus pētnieciskās žurnālistikas pētījumus, kas ietekmē politiskos lēmumus, un Latvijas iedzīvotājiem saprotamā veidā piedāvāt kvalitatīvu notiekošo procesu analīzi, tādējādi veicinot viņu līdzdalību sabiedriskos procesos, politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā par viņu dzīves kvalitāti.

Re:Baltica darbības programmu īstenos Latvijā, Baltijas valstu līmeņa pētījumos sadarbojoties ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas.

Darbības programmas nozīmīgākie pasākumi ir:
6 apjomīgi pētījumi par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem Latvijā, 4 no tiem būs daļa no Baltijas valstu pētījumiem;
3 starptautiskas pētnieciskās žurnālistikas konferences;
prakses organizēšana 12 studentiem (brīvprātīgajiem);
2 semināru organizēšana žurnālistiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem.

Darbības programmas īstenošanas rezultātā tiks sasniegti sekojoši rezultāti:
Sagatavots 21 raksts drukātajiem medijiem un interneta portāliem, 12 TV sižeti,
300 žurnālisti piedalīsies konferencēs, veidojot jaunus kontaktus un sadarbības tīklus,
35 cilvēki apgūs inovatīvas žurnālistikas metodes,
vismaz 12 jaunie žurnālisti iesaistīsies kā brīvprātīgie Re:Baltica darbā.

Результаты проекта: Mērķi nav sasniegti pilnībā, jo pārskatā ietverta informācija par pētījumiem kas daļēji īstenoti ārpus projekta pārskata perioda (09.07.2013. līdz 15.03.2014.), kā arī tāpēc, ka ir lauzts projekta jumta līgums, tātad tika daļēji apstiprināti projekta rezultāti - 2013. GDP ietvaros plānotais rezultāts. Īstenoti pētījumi ekonomikas, veselības jomās, īstenots seminārs žurnālistiem, īstenota 3 Baltijas valstu žurnālistu konference, pētījumu veikšanā iesaistīti 3 jauni žurnālisti - praktikanti.
Projekta īstenošanas periods: 09.07.2013.-15.03.2014.
Projekta īstenošanas vieta : Latvija
Nav ieviestas visas 11 projektā plānotās aktivitātes, jo saskaņā ar projekta īstenotāja lūgumu projekta līgums tiks lauzts. Tika īstenots tikai 2013.gada darbības plāns, kurš īstenots daļēji, jo daļa rezultātu un aktivitāšu jau uzsāktas īstenot ārpus projekta īstenošanas perioda. Īstenotas šādas aktivitātes: 1.aktivitāte "Pētījums "Baltijas iedzīvotāji kā narkotiku kurjeri" (daļēji), 2.aktivitāte "Pētījums "Baltijas valstu biznesa vides plusi un mīnusi", 3.aktivitāte "Pētījums "Veselības budžeta izlietojums Latvijā", 4.aktivitāte "Studentu prakse", 5.aktivitāte "Seminārs žurnālistiem",
6.aktivitāte "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas konference" (daļēji).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MIC/179
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 27.08.2013.
Статус проекта: проект прекращён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Sabiedrība par atklātību "Delna""
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 8
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 50270.52 EUR / 35 330.32 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42749.75 EUR / 30 044.70 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2249.99 EUR / 1 581.30 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5270.77 EUR / 3 704.32 LVL;
Юридическии адрес: Dzelzavas iela 120S, Rīga, LV-1021
Номер тел.: +371 29148080
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.rebaltica.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org