Sākums > Par mums > Vakances

Vakances

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonda (reģ. nr. 90001237779) sekretariāts
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

Sekretariāta direktora vietnieks/-ce – Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktors/-e,
1 vakance
(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā;
 • pieredze darbā ar projektiem, izpratne par projektu cikla vadību un procedūrām;
 • pieredze privātā un/ vai publiskā finansējuma, tajā skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma, piesaistē un/ vai uzraudzībā;
 • izpratne par sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumiem;
 • pieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • argumentācijas un prezentācijas prasmes, komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office).

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt pakļautībā esošo nodaļu (Projektu konkursu un uzraudzības nodaļa, Attīstības instrumentu nodaļa, Demogrāfijas programmu nodaļa) darba plānošanu, organizēšanu, koordināciju un kontroli;
 • Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - Fonds) sekretariāta direktora prombūtnes laikā veikt Fonda sekretariāta direktora amata pienākumus izsniegto pilnvaru apjomā;
 • regulāri analizēt pakļautībā esošo nodaļu darba organizāciju un darba efektivitāti un sagatavot priekšlikumus tiesību aktu, normatīvo dokumentu un procedūru izmaiņām;
 • veikt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām sadarbības iestādes vadītāja pienākumus;
 • pārstāvēt Fondu Saeimā, Ministru kabinetā, ministrijās un citās institūcijās savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1962 EUR apmērā (14.mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 28.maijam Fonda sekretariātā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi „Konkursam uz vakanto Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieka/-ces – Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktora/-es amata vietu",
 • vai iesniedzot personīgi Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā).

Tālrunis informācijai 22811020.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonda (reģ. nr. 90001237779) sekretariāts
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

Administratīvā un finanšu departamenta direktors/-e, 1 vakance
(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā;
 • pieredze juridiskajā darbā vismaz 5 gadi;
 • vēlama pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, publisko iepirkumu jomā un normatīvo aktu izstrādē;
 • spēja vadīt daudzfunkcionālu struktūrvienību;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • argumentācijas prasmes, komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office).

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt departamenta funkciju efektīvu veikšanu šādās Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - Fonds) sekretariāta administratīvā atbalsta jomās - juridiskais atbalsts, publiskie iepirkumi, finanšu vadība, personālvadība, sabiedriskās attiecības, lietvedības organizēšana;
 • nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu un Fonda faktiskās rīcības atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām un Fonda padomes lēmumiem;
 • sniegt juridiskas konsultācijas un sagatavot juridiskus dokumentus;
 • pārstāvēt Fondu dažāda līmeņa institūcijās un sadarbībā ar juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1962 EUR apmērā (14.mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 28.maijam Fonda sekretariātā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi „Konkursam uz vakanto Administratīvā un finanšu departamenta direktora/-es amata vietu",
 • vai iesniedzot personīgi Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā).

Tālrunis informācijai 22811020.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonda (reģ. nr. 90001237779) sekretariāts
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

Attīstības instrumentu nodaļas vadītāja vietnieks/-ce, 1 vakance
(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze valsts, ārvalstu vai privātā finansējuma piesaistē;
 • zināšanas un prasmes valsts un ārvalstu programmu un projektu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze darbā ar starptautiskās sadarbības projektiem;
 • pieredze vadīšanas, plānošanas un kontroles organizēšanā;
 • labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, augsta atbildības sajūta un iniciatīva;
 • teicamas latviešu valodas, ļoti labas angļu valodas (gan rakstveidā, gan mutiski) un vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office).

Pamatpienākumi:

 • veicināt Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - Fonds) iesaisti starptautiskos un nacionāla līmeņa projektos, tajā skaitā nodrošināt sadarbības partneru uzrunāšanu un esošās sadarbības koordinēšanu;
 • izstrādāt projektu pieteikumus, tajā skaitā valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu, kā arī citu finansēšanas avotu līdzekļu piesaistei;
 • sniegt priekšlikumus Fonda aktivitātēm, kas saistītas ar jaunu iniciatīvu ieviešanu;
 • veikt nodaļas vadītāja funkcijas, aizvietojot nodaļas vadītāju viņa prombūtnes laikā.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1647 EUR apmērā (12.mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 28.maijam Fonda sekretariātā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi „Konkursam uz vakanto Attīstības instrumentu nodaļas vadītāja vietnieka/-ces amata vietu",
 • vai iesniedzot personīgi Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā).

Tālrunis informācijai 22811020.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonda (reģ. nr. 90001237779) sekretariāts
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

Finanšu un budžeta vadības nodaļas vadītājs/-a* , 1 vakance
(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā;
 • pieredze vadīšanas, plānošanas un kontroles organizēšanā uzskaites un kontroles jomā ne mazāka kā 3 gadi budžeta iestādē;
 • pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • normatīvo aktu, kas saistīti ar finanšu vadību un grāmatvedības organizēšanu, pārzināšana;
 • pieredze darbā ar projektiem un izpratne par projektu cikla vadību un procedūrām;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī);
 • komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt valsts budžeta finanšu līdzekļu, ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu un citu finanšu līdzekļu plānošanu, analīzi, uzskaiti un izpildes kontroli;
 • nodrošināt budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu finansēšanas plānu un tāmju izstrādi;
 • sagatavot pārskatus par budžeta izpildi;
 • nodrošināt finanšu vadības un budžeta plānošanas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi;
 • organizēt nepieciešamo atskaišu sagatavošanu;
 • izstrādāt ieteikumus par iestādes līdzekļu sadali uzdevumu un funkciju īstenošanai;
 • īstenot ietādes saimnieciski finansiālās darbības grāmatvedības organizāciju;
 • veikt iestādes īstenoto projektu, programmu vai grantu shēmu grāmatveža pienākumus.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1917 EUR apmērā (13.mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 21.maijam Sabiedrības integrācijas fondā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi „Konkursam uz vakanto Finanšu un budžeta vadības nodaļas vadītāja/-as amata vietu",
 • vai iesniedzot personīgi uz Sabiedrības integrācijas fonda biroju Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā).

Tālrunis informācijai 22811020.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

_____________________________________________________________________

*No 01.07.2020. amats- Administratīvā un finanšu departamenta direktora vietnieks/-ce.

SIF-logo-izmers

Sabiedrības integrācijas fonda (reģ. nr. 90001237779) sekretariāts
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

Finanšu un budžeta vadības nodaļas vadītāja vietnieks/-ce*, 1 vakance
(pilnas slodzes darbs, darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā;
 • pieredze galvenā grāmatveža amatā (vai tai pielīdzināma) valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā ne mazāka kā 3 gadi;
 • labas zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • normatīvo aktu, kas saistīti ar grāmatvedības organizēšanu, pārzināšana;
 • pieredze darbā ar projektiem un izpratne par projektu cikla vadību un procedūrām;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī);
 • komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

Pamatpienākumi:

 • veikt iestādes īstenoto Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projektu finanšu vadību un grāmatvedības kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • veikt citu iestādes īstenoto projektu, programmu vai grantu shēmu grāmatveža pienākumus;
 • veikt ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaiti;
 • nodrošināt mēneša, ceturkšņa un gada iestādes pārskatu sagatavošanu Valsts kasei;
 • piedalīties iestādes grāmatvedības un finanšu procedūru izstrādāšanā.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1647 EUR apmērā (12.mēnešalgu grupa);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un veselības apdrošināšanu.

Motivētu pieteikumu par piedalīšanos konkursā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai ieskenētas versijas lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 21.maijam Sabiedrības integrācijas fondā:

 • nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi „Konkursam uz vakanto Finanšu un budžeta vadības nodaļas vadītāja vietnieka/-ces amata vietu",
 • vai iesniedzot personīgi uz Sabiedrības integrācijas fonda biroju Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā).

Tālrunis informācijai 22811020.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 

_______________________________________________

* No 01.07.2020. amats- Administratīvā un finanšu departamenta eksperts/-e finanšu un grāmatvedības jautājumos.