Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā a[..]

eez-2009  grafiskais elements


Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām) ar ierobežotu dzīvildzi.


Projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē.” darbības teritorija ir Latvija, tā īstenošanas vieta Rīgā, Vienības gatve 45 un klienta dzīves vietā.
Projekta mērķis ir inovatīvu (telemedicīnas tehnoloģiju izmantošana) bērnu paliatīvās aprūpes (turpmāk-PA) pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai ģimenei, kurā ir neizārstējami slims bērns invalīds, veicinot vispārēju ģimenes labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām).
Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.Bērnu PA pakalpojuma nodrošināšana mājās, iekļaujot arī inovatīvu telemedicīnas tehnoloģiju.
2.Atbalsta grupas ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašām vajadzībām).
3.Labās prakses apguve un pieredzes apmaiņa bērnu PA pakalpojumu nodrošināšanā Baltkrievijā.
4.Informatīvā semināra-nometnes „Kopā mums ir viegli!” organizēšana.
5.Informatīvo materiālu izstrāde un publicitātes īstenošana.
6.Projekta administrēšana, vadība, uzraudzība.
Plānotie galvenie rezultāti ir PA pakalpojumu nodrošināšana mājās pēc ģimenei individuāla aprūpes plāna un, izmantojot telemedicīnas tehnoloģijas, atbalsta sniegšana ģimenei; trīs ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un metodiskā dokumenta izstrāde to vadībā; semināra – nometnes organizēšana PA pakalpojuma organizētājiem un saņēmējiem (ģimenēm).
Projekts aktivitātēs ievēro dzimuma līdztiesības principus, respektē katras ģimenes suverenitāti, paaudžu vienlīdzību, saņemot bērnu PA pakalpojumus.
Projektu īsteno biedrība “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneri Biedrība „Palīdzības centrs „Spēkavots”” un Baltkrievijas bērnu hospis.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks-18mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 78 000.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: inovatīvu (telemedicīnas tehnoloģiju izmantošana) bērnu paliatīvās aprūpes (turpmāk-PA) pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai ģimenei, kurā ir neizārstējami slims bērns invalīds, veicinot vispārēju ģimenes labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām).

Projekta īstenošanas vieta: Latvija

Projekta rezultāti:
1.Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana 40 ģimenēm (100 personām), iekļaujot arī inovatīvu telemedicīnas tehnoloģiju.
2. 3 atbalsta grupas ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni nodrošināšana:
• atbalsta grupa vecākiem un neizārstējami slimā bērna aprūpē iesaistītajiem (vecvecākiem) (7 dalībnieki);
• sērojošo vecāku atbalsta grupa (7 dalībnieki);
• atbalsta grupa neizārstējami slimā bērna brāļiem un māsām (6 bērni).
3.Labās prakses apguve un pieredzes apmaiņa bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā Baltkrievijā.
4.Informatīvā semināra-nometnes „Kopā mums ir viegli!” organizēšana 15 ģimenēm (51 persona).
5.Informatīvo materiālu izstrāde un publicitātes īstenošana (1 projekta uzsākšanas seminārs, 6 preses relīzes, informācijas ievietošana sociālajos tīklos, 1 projekta noslēguma seminārs, 2 preses konferences).

Mērķa grupa: 40 ģimenes, kurās ir neizārstējami slims bērns, ar īpašām vajadzībām.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/050
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 19.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Palīdzības centrs „Spēkavots””,Baltkrievijas bērnu hospis
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110738.87 EUR / 77 827.72 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94681.73 EUR / 66 542.70 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4983.25 EUR / 3 502.25 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11073.89 EUR / 7 782.77 LVL;
Juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-17, Rīga, LV-1063
Tālr. nr.: 29420410
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: http://palliative.lv/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org