eez-2009  grafiskais elements


Kopīga rītdiena

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izveidot jauniešu centru - studiju Rīgā, kurā tiks īstenotas daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošanu, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīklā veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Projekts paredz vispusīgas aktivitātes izvirzot sekojošus izdevumus:
1. Atvērt jauniešu studiju – centru Rīgā;
2. Noorganizēt daudzpusīgas jauniešu aktivitātes – radošās darbnīcas, neformālās apmācības, diskusiju un specializētos klubus, apmācīt brīvprātīgos;
3. Attīstīt mentoru un vienaudžu atbalsta tīklu un nodrošināt karjeras konsultācijas.
Projekta īstenošanas vieta ir Rīgā un vienu reizi mēnesī tiks organizētas izbraukuma aktivitātes visā Latvijā, dodoties uz Latvijas skolām, jauniešu un krīzes centriem un citām nevalstiskā sektora un pašvaldību organizācijām.
Projekta mērķa grupa - jaunieši no sociālā riska grupām, t.sk. jaunieši, kuri pametuši skolu, to neapmeklē vai apmeklē neregulāri, jaunieši, kuri cietuši no vardarbības un veikuši vardarbību, jaunieši no sociālajiem centriem u.c. Projekta tiešie labuma guvēji – 450 jaunieši. Projekta netiešie labuma guvēji vismaz 1000 dalībnieki, kuri saņems informāciju un projekta laikā tapušos materiālus.
Projekta īstenošanā ir piesaistīti trīs partneri – „Jauno Līderu koalīcija” un RPBJC no Latvijas, kā arī NVO ”Fialta” no Baltkrievijas.
Projekta īstenošanas laiks 2 gadi, no 01.01.2014. līdz 31.12.2015. un tā kopējais budžets sastāda LVL 69 999.35

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas vieta bija Rīga un Latvija.
Projekta īstenošanas periods bija 01.01.2014.-31.12.2015.
Projekts tika īstenots saskaņā ar projekta iesniegumā un noslēgtajā Līgumā plānoto. Projekta ietvaros Rīgā, Brīvības gatvē 204 tika atvērta jauniešu studija „BaMbuss”, kura ir jauniešiem droša un radoša vide un, kurā tiek radīti atbilstoši apstākļi dažādu jauniešu aktivitāšu īstenošanai. Projektā tika nodrošinātas daudzpusīgas aktivitātes jauniešiem, kas veicināja jauniesu, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedrībā, to profesionālo un personīgo pilnveidošanos un to aktīvāku iesaisti un līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā. Tika izvedota jauniešiem draudzīga, droša un iedvesmojoša vide un notika tās popularizēšana, t.sk. arī brīvprātīgā darba. Regulāri notika mērķa grupas piesaiste – jauniešu atrašana un iesaiste projektā. Tika īstenotas jauniešus iesaistošās aktivitātes:apmācības, izmantojot neformālās vides apmācību metodi „Mācību aplis”, diskusiju klubi „Jaunieši runā”, radošās darbnīcas, tika īstenoti 20 Jauniešu iniciēti projekti, specializētie klubi,tika attīstīta Brīvprātīgo kustība, apmācības un iesasite aktivitātēs, Tika īstenoti turpinājuma pasākumi - izveidots Mentoru un vienaudžu atbalsta tīkls. Notika karjeras konsultācijas un neformālas tikšanās ar jauniešu izvēlēto profesiju pārstāvjiem.
Projektā tika izvēlēti trīs partneri – Latvijas partneri Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ziemeļi" un partneris no Baltkrievijas Jauniešu izglītības centrs „Fialta”. Dažādos projekta īstenošanas posmos, visi partneri aktīvi iesaistījās projekta īstenošanā un sniedza ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā un sadarbība ar visiem partneriem vērtējama pozitīvi.Visaktīvāk projektā iesaistījās parteris „Jaunatnes līderu koalīcija”, kura vadītāja ir Inese Šubēvica, kurai ir liela pieredze darbam ar jauniešiem, kura pati vadīja vairākas aktivitātēs projektā, kā arī uz doto brīdi ir „Latvijas Jaunatnes padomes” (LJP) izpilddirektore, kura īpaši popularizēja projektu un jauniešu studoju „BaMbuss”, gan citām LJP biedrorganizācijām, gan arī Izglītības un Zinātnes misnistrijas darba grupās, gan arī LJP sadarbības partneriem citās valstīs. Otrs Latvijas partneris „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība „Ziemeļi" projekta īstenošanā aktīvāk iesaistījās ta īstenošanas pirmajā gadā, jo mainījās šī partnera kontaktpersona un jaunā kontaktpersona vairāk orientējās uz darbu savā organizācijā, tomēr, aktīvi izplatīja informāciju par šī konkrētā projekta aktivitātēm un aicināja savus jauniešus iesaistīties arī „BaMbusa” aktivitātēs. Savukārt Baltkrievijas partneris, iespēju robežās un plānoto aktivitāšu ietvaros, iesaistījās projektā visu tā īstenošanas laiku.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/160
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 10.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriska organizācija "Jauniešu izglītības centrs „Fialta”",Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija",Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ziemeļi"
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga,Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 99599.79 EUR / 69 999.13 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 85157.82 EUR / 59 849.26 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4481.99 EUR / 3 149.96 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9959.98 EUR / 6 999.91 LVL;
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Tālr. nr.: 29256888
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.brfonds.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org