Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un [..]

eez-2009  grafiskais elements


Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izveidot un ieviest jaunu inovatīvu sociālo pakalpojumu - atbalsta pakalpojumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai, izstrādājot metodisko materiālu kopumu pakalpojuma sniegšanai, aprobējot un nodrošinot pakalpojumu 120 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras apvieno bērnus un jauniešus ar invaliditāti un viņu ģimenes.
Projekta īstenošanas rezultātā 120 bērni un jaunieši ar invaliditāti un viņu ģimenes būs guvušas praktiskus padomus, apguvušas iemaņas un saņēmušas detalizēti izstrādātas darbības programmas, kā veicināt bērna un jaunieša ar invaliditāti pašaprūpes prasmes, veicināt viņu praktisku līdzdalību ikdienas aktivitātēs, uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt maksimālu bērna/jaunieša ar invaliditāti patstāvību, tā veicinot bērna/jaunieša ar invaliditāti aktīvu dzīves pozīciju, līdz ar to mazinot sociālās atstumtības risku gan bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, gan ģimenei kopumā. Ģimeņu darbnīcās bērnu un jauniešu vecāki gūs praktiskas iemaņas pašiem izgatavot ikdienā nepieciešamos palīglīdzekļus.
Projekta metodoloģiskā bāze tiek izstrādāta Rīgā, pakalpojums bērniem un jauniešiem ar invaliditāti tiek sniegts visos plānošanas reģionos.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošana laikā tika sasniegts projekta mērķis, attīstot metodisko materiālu kopumu par pakalpojumu sniegšanu, testējot jauno sociālo pakalpojumu un sniedzot atbalsta pakalpojumus līdz 131 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (sākotnēji atbalsts tika plānots 120 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti ).
Mērķa grupa projektā bija bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas atbalsta bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Jūrmala, Sigulda, Lielvārde, Ogre, Jumprava, Jelgava, Salaspils, Dobele, Līvāni, Ludza, Balvi, Ventspils, Madona.
Projekta rezultāti:
1. Ir izstrādāts metodisko materiālu kopums atbalsts pakalpojuma sniegšanai.
2. Izstrādāti un tipogrāfiski izdoti izdales materiāli bērnu/jauniešu ar invaliditāti ģimenēm. Lai nodrošinātu pakalpojuma ilgtspēju, izdales materiāls bērnu un jauniešu ģimenēm ir izdoti atkārtotā metienā.
3. Ir izveidota pakalpojuma palīglīdzekļu materiālā bāze.
4. Izstrādāta mājas lapas interaktīvā sadaļa „Sociālie pakalpojumi”, kas nodrošina projektu rezultātu ilgtspējīgu uzturēšanu.
5. Izstrādāts, izdots un izplatīts buklets par pakalpojumu "Atbalsta pakalpojums bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai" 300 eks.
6. Aprobēts atbalsta pakalpojums bērnu/jauniešu ar invaliditāti ģimenēm.
7. Sniegts atbalsta pakalpojums 131 bērnu un jauniešu ar invaliditāti ģimenei. Ģimenes ir saņēmušas izstrādātus plānus, kā veicināt katra konkrēta bērna/jaunieša ar invaliditāti pašaprūpes prasmes atbilstoši kopīgi izvirzītajai prioritātei.
8. Ģimeņu darbnīcās palīglīdzekļu izgatavošanai pašu spēkiem ir piedalījušies 85 dalībnieki.
9. Apgūta pieredze IT iekļaušanai konsultāciju procesā.
Veiktais projekta aktivitāšu kopums ir nodrošinājis iespēju 131 bērnam/jaunietim ar invaliditāti uzlabot pašaprūpes prasmes, veicināt viņu praktisku līdzdalību ikdienas aktivitātēs, uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt maksimālu bērna/jaunieša ar invaliditāti patstāvību, tā veicinot bērna/jaunieša ar invaliditāti aktīvu dzīves pozīciju. Bērnu/jauniešu ar invaliditāti ģimenes locekļi ir motivēti veicināt bērnu/jauniešu aktīvāku dzīves pozīciju. Līdz ar to projekts ir devis ieguldījumu sociālās atstumtības risku mazināšanā gan bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, gan ģimenēm kopumā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/046
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 10.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums „Fonds Kopā”
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Jelgava,Rēzekne,Ventspils,Madona,Lielvārde,Sigulda,Siguldas novads,Lielvārdes novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 21
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 48343.18 EUR / 33 975.78 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 41328.83 EUR / 29 046.07 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2175.20 EUR / 1 528.74 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4839.15 EUR / 3 400.97 LVL;
Juridiskā adrese: Robežu iela 6-1, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 26176901
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.lkndz.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org