eez-2009  grafiskais elements


Ejot līdzi laikmetam!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Vispārējais mērķis ir veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti, bet tiešais mērķis – attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.


Projekta vispārējais mērķis ir veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti.
Projekta tiešais mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams izveidot inovatīvu sociālu pakalpojumu - datorprasmju apgūšanu, interneta pieejamību un individuālās konsultācijas datora izmantošanā vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.
Datorprasmju apgūšana un interneta pieejamība vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem veicinās viņu labklājības izaugsmi, informatīvās vides pieejamību un sekmēs sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Projekta izglītojošo aktivitāšu īstenošana sekmēs izpratni vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti par viņu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās.
Mērķa grupa: vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem.
Galvenās aktivitātes:
1. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” pielāgošana mērķa grupai;
2. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti ar priekšzināšanām” izstrāde;
3. Datortehnikas komplekta uzstādīšana;
4. Individuālās konsultācijas datora lietotājiem;
5. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” īstenošana;
6. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti ar priekšzināšanām” īstenošana;
7. Projekta vadība;
8. Publicitātes pasākumi.
9.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Elvīras iela 19
Projekta īstenošanas laiks:14 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: veicināt 100 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti, izveidojot inovatīvu sociālu pakalpojumu - datorprasmju apgūšanu, interneta pieejamību un individuālās konsultācijas datora izmantošanā.
Datorprasmju apgūšana un interneta pieejamība vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem veicinās viņu labklājības izaugsmi, informatīvās vides pieejamību un sekmēs sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Projekta izglītojošo aktivitāšu īstenošana sekmēs izpratni vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti par viņu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga

Projekta rezultāti:
1. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” izveidošana;
2. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti ar priekšzināšanām” izveidošana;
3. Datortehnikas komplekta uzstādīšana;
4. Individuālās konsultācijas datora 100 lietotājiem;
5. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām” īstenošana 25 personām;
6. Inovatīva sociālā pakalpojuma programmas „Datorapmācība vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti ar priekšzināšanām” īstenošana 20 personām;

Mērķa grupa: 100 vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/065
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49013.95 EUR / 34 447.20 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 41906.91 EUR / 29 452.34 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2205.63 EUR / 1 550.13 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4901.41 EUR / 3 444.73 LVL;
Juridiskā adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
Tālr. nr.: 22088071
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.lns.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org