eez-2009  grafiskais elements


Vienotā sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir vērsts uz cilvēku ar intelektuālo invaliditāti (CII) zināšanu par savām tiesībām aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, dalības iespējām NVO un savas Pašaizstāvības kustības (PKL) attīstību.
Projekta mērķa grupas:
1) 12 CII kļūs aktīvāki savas dzīves veidotāji, viņiem būs zināšanas, kā iesaistīties sabiedrības norisēs un NVO darbībā, tādejādi ietekmējot lēmumu pieņemšanas procesus.
2) 30 sociālie darbinieki, kuri iegūs unikālas zināšanas par atbalsta sniegšanu CII, lai veicinātu viņu sociālo iekļaušanu.
Abu grupu dalībnieki būs no Rīgas plānošanas reģiona NVO.
PKL ideja Latvijā ir aizsākusies pirms 8 gadiem, tās biedriem ir svarīgi iegūt pieredzi valstīs, kur demokrātijas attīstība un iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības procesos ir daudzu desmitu gadu garumā. Ārvalstu vizīte veicinās ne tikai PKL attīstību, bet veicinās arī sadarbību ar Ziemeļvalstu NVO. Vizīte būs pamats PKL stratēģijas izstrādei.
Projekta viens no rezultātiem būs dialoga veidošana ar sabiedrību, izmantojot alternatīvo komunikāciju - foto, tas veicinās sabiedrības izpratni par vismazāk izprasto invalīdu grupu un toleranci sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Mērķis bija vērsts uz cilvēku ar intelektuālo invaliditāti zināšanu par savām tiesībām aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, dalības iespējām nevalstiskajās organizācijās un savas Pašaizstāvības kustības attīstību. Pašaizstāvības kustībā Latvijā piedalījās 15 dalībnieki, apmācīti 25 sociālie darbinieki un 80 dalībnieki ar intelektuālo invaliditāti, noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz fondu "Sound of Happiness Competence Centre" Norvēģijā. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.
Galvenie sasniegtie rezultāti :
- pieredzes apmaiņas brauciens uz fondu "Sound of Happiness Competence Centre" Norvēģijā, kas deva uzskatāmu pieredzi cilvēku ar intelektuālo invaliditāti dzīves kvalitātes labās prakses paraugam, kļūstot par pamatu Pašaizstāvības kustības Latvijā nākamo 5 gadu darbības Stratēģijas izstrādei;
- ceļojošā izstāde (atspoguļota gan cilvēku, kuri dzīvo ģimenēs, gan cilvēku, kuri dzīvo institūcijās ikdiena un notikumi, ārvalstu vizītes dalībnieku redzējums par cilvēku ar intelektuālo invaliditāti dzīvi Norvēģijā) dod ieskatu cilvēku ar intelektuālo invaliditāti iekšējā pasaulē, kas ir alternatīvs komunikācijas paņēmiens;
- apmācīti 25 sociāli darbinieki, apgūstot jaunas zināšanas par cilvēku ar intelektuālo invaliditāti specifiku;
- izstrādāta metodika cilvēku ar intelektuālo invaliditāti atbalsta personām - sociālajiem darbiniekiem, kura pieejama saule.org.lv;
- vietējos semināros piedalījās 80 cilvēku ar intelektuālo invaliditāti, apgūstot zināšanas par ANO Konvenciju un komunikācijas veidiem, veicināta pilsoniskā līdzdalība.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/089
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 27.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Saule"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Fonds „Laimes skaņas Kompetenču centrs”
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 20792.78 EUR / 14 613.25 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17777.83 EUR / 12 494.33 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 935.68 EUR / 657.60 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2079.27 EUR / 1 461.32 LVL;
Juridiskā adrese: Ventspils iela 29, Rīga, LV-1002
Tālr. nr.: 29485397
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: http://saule.org.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org