Начало

Diskriminācijas novēršanas uzraudzības sistēma

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

diskrim

Pretdiskriminācijas politikas mērķis ir diskriminācijas novēršana visās sabiedrības dzīves jomās un atbilstoši visiem normatīvajā regulējumā definētajiem diskriminācijas aizlieguma pamatiem. Efektīva pretdiskriminācijas politika nodrošina visu personu vienlīdzīgas iespējas un tiesības visās sabiedrības dzīves jomās neatkarīgi no personas dzimuma, rases, etniskās piederības, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas un citiem apstākļiem.

PROGRESS projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" ietvaros ir izstrādātas „Latvijas pretdiskriminācijas politikas uzraudzības vadlīnijas, kas turpmāk kalpos kā pamats pretdiskriminācijas novēršanas politikas uzraudzības sistēmai Latvijā. Šīs vadlīnijas tika testētas kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumā par diskriminācijas situāciju Latvijā, kurā identificēti diskriminācijas indikatori dažādās dzīves jomās.

2013.gada nogalē diskriminācijas novēršanas politikas uzraudzības sistēmas izstrādei izveidota darba grupa, kurā iesaistījušās 16 dažādas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Plānots, ka tā tiks paplašināta un arī turpmāk piedalīsies pretdiskriminācijas politikas uzraudzībā.

Diskriminācijas novēršanas politikas uzraudzības sistēmas izstrādē iesaistītās institūcijas:

Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija              
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija

Sabiedrības integrācijas fonds
Nodarbinātības valsts aģentūra
Valsts darba inspekcija
Latviešu valodas aģentūra
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

                         Latvijas Cilvēktiesību centrs
                         Arābu kultūras centrs
                         Resursu centrs sievietēm „Marta"
                         Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento"
                         Biedrība "Patvērums „Drošā māja""

REZULTĀTI

Latvijas pretdiskriminācijas politikas uzraudzības vadlīnijas (LV, ENG, RUS)

pdfPētījums par pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas izstrādi

KONTAKTINFORMĀCIJA

Alda Sebre
Projektu nodaļas vadītāja
T. 67078204

 
es sif2

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.