Начало

Kontaktinformācija PROGRESS - dzimumu līdztiesība

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Līga Vecā
PROGRESS projekta vadītāja
T. 67078183
e-pasts:

Astra Rūdolfa
PROGRESS projekta aktivitāšu koordinatore
T. 67078205
e-pasts:

 

 

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.