Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Šķēršļi pārvērsti iespējās: Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu sociālo prasmju pilnveidošana vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta nosaukums: "Šķēršļi pārvērsti iespējās: Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu sociālo prasmju pilnveidošana vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai"
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Vadošā finansētāja finansējums: 583 182.00 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta uzdevums ir izveidot un ieviest programmu mobinga jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai bērnudārzā un sākumskolā ar mērķi radīt drošu un iekļaujošu vidi.

Projekta mērķi:

  1. Veikt pētījumu par mobinga situācijām. Noskaidrot vecāku, skolotāju un bērnudārza audzinātāju pieredzi risinot mobinga situācijas. (Metodes – fokusgrupa un kartēšana.);
  2. Izstrādāt un novadīt apmācību programmu par mobingu;
  3. Izveidot radošu, interaktīvu, maziem bērniem piemērotu anti-mobinga nodarbību ciklu, kas palīdzēs radīt pozitīvu un aizsargājošu vidi sākumskolā un bērnudārzā. (500 eksemplāri).

Projekta rezultāti:
Partneriem sadarbojoties projekta rezultātā:

  • Sešās Eiropas Savienības valstīs bērnudārza un sākumskolas bērni mācīsies atpazīt mobinga situācijas un attīstīs sociālās prasmes, kas palīdz savstarpējās attiecībās.
  • Tiks apkopotas esošās prakses sociālo prasmju apgūšanai sākumskolās un pirmskolas iestādēs.
  • Sadarbībā ar skolotājiem bērnudārza audzinātājiem un vecākiem tiks izstrādāta interaktīva programma
  • Izstrādātā programma tiks pārbaudīta 10 bērnudārza grupiņās un sākumskolas pirmajās klasēs.
  • Izstrādāta un 500 ekspemplāros publicēta programma.
  • Projekta gaitā darba grupai un plašākam interesentu lokam notiks apmācības un noslēgumā seminārs par jaunizveidoto programmu.

Īstenošanas vieta: Latvija, Rumānija, Spānija, Itālija, Anglija, Dānija

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 6852,339 LVL / 9 750.00 EUR
Project number: 2014.LV/LF/04
Project Promoter: Nodibinājums „Centrs "Dardedze""
Partner(s): Glābiet Bērnus Rumānija (Salvati Copiii)
Legal address: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Duration of the project: 01.01.2013.-31.12.2014.