Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Valoda vieno

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir palīdzēt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Daugavpilī dzīvojošo mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, novadot nodarbību kursu 100 stundu apjomā 255 kursantiem (17 grupām), lai sekmētu etnisko minoritāšu integrāciju, naturalizāciju, palīdzētu veiksmīgāk pildīt darba pienākumus un pārliecinošāk justies darba tirgū, lai mazinātos nepieciešamība doties darba meklējumos uz ārzemēm.

Projekta mērķa grupa ir 255 (17 grupas) Daugavpils pilsētas krievvalodīgie iedzīvotāji, kam nav pietiekošas latviešu valodas prasmes. Veidojot grupas, priekšroka tiks dota jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, kā arī citiem strādājošajiem, kas pēc kursu beigšanas plāno kārtot eksāmenus, lai paaugstinātu savu valsts valodas prasmju pakāpi vai iegūtu Latvijas Valsts pilsonību. Nodarbības notiks atbilstoši tematiskajam plānojumam, kas iekļauj sevī visas svarīgākās cilvēka dzīves jomas. Kursu noslēgumā dalībnieki veiks noslēguma pārbaudes darbu , kas apstiprinās iegūtās prasmes un iemaņas un tie, kas to vēlēsies, kārtos eksāmenus augstāka valsts valodas prasmju līmeņa vai Latvijas Republikas pilsonības iegūšanai. Projekta noslēgumā notiks rezultātu apkopojums un analīze.

Piešķirtais finansējums: 29 018,89 EUR / 20 394.59 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/1/2-12
Projekta īstenotājs: Daugavpils 10. vidusskola
Īstenošanas vieta: Daugavpils
Statuss: Apstiprināts