Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā ir plānots piedāvāt mērķa grupai iespēju pilnveidot savas valsts valodas prasmes, lai ļautu apgūt latviešu valodu atbilstoši valsts valodas prasmes pamata, vidējam vai augstākajam līmenim un, līdz ar to, pilnvērtīgāk integrētos sabiedrībā.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt Latgales reģionā, konkrēti, Daugavpilī, valsts valodas apguves apmācību grupas no dažādu uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un personām, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni, un kuriem ir nepieciešams paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

Projektā īstenošanas laikā ir paredzēts ar masu saziņas līdzekļu palīdzību pēc iespējas plašāk informēt Latgales reģiona iedzīvotājus par apmācības iespējām.
Kopumā plānots organizēt un īstenot apmācību 100 cilvēkiem, no kuriem vismaz 80 pēc kursa pabeigšanas būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1).

предоставил финансирование: 7 602,41 EUR / 5 343.00 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/2-3
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LatInSoft”
Место реализации: Daugavpils
Cтатус: Apstiprināts