Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta vadošais finansētājsEiropas Komisija

Vadošā finansētāja finansējums: 162520,00 EUR

Projekta ietvaros tiks veikts padziļināts ES paplašināšanās sasniegumu vērtējums jaunajās dalībvalstīs, līdzdalības līmenis dažādās ES dalībvalstīs, tiks organizētas pilsoņu darbnīcas un publiski semināri, rīkotas mediju kampaņas, kā arī publicēti politikas ieteikumi, kuru mērķauditorija ir plašāka sabiedrība un politikas veidotāji gan jaunajās, gan potenciālajās dalībvalstīs un ES institūcijās Briselē.

Projekta mērķi:

  1. Izglītot ES pilsoņus un pilsonisko sabiedrību par procesiem, kuri veido ES politiku, kā arī komunikācijas stratēģijām par to, kā veidot interešu aizstāvības plānus ES politikas ietekmēšanai.
  2. Veicināt sabiedrības izpratni par to, ka ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība ES politikas veidošanā, lai nodrošinātu, ka ievēlētie pārstāvji un valdības ES līmeņa lēmumu pieņemšanā iesaistās pilnvērtīgi, lai veidotu tādu politiku, kas atbilst sabiedrības vajadzībām.
  3. Spēcināt sabiedrības iesaisti politikas veidošanas procesā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014.gadā.

Projekts tiks īstenots Latvijā, Polijā, Serbijā, Melnkalnē, Čehijā un Beļģijā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  1. Pētījums par 11 ES jaunajām dalībvalstīm un to integrāciju ES.
  2. Sabiedriskās domas aptaujas 5 valstīs par ES pilsoņu zināšanām par lēmumu pieņemšanu ES.
  3. Projekta mājaslapa.
  4. Salīdzinošais pētījums par pilsoņu zināšanām par lēmumu pieņemšanu ES.
  5. Pilsoņu darbnīcas, kurās tiek diskutēts par veidiem, kā uzlabot pilsoņu iesaisti lēmumu pieņemšanā ES līmenī.
  6. Apaļā galda diskusijas.

Mediju kampaņas 5 projekta valstīs.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 2000,00 EUR EUR / 1 405.61 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/13
Project Promoter: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Partner(s): Politikas Asociācija Atvērtai Sabiedrībai (Čehija)
Legal address: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Duration of the project: 01.08.2013. - 31.01.2015.