eez-2009  grafiskais elements


Vienība ir mūsu spēks

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis - veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi, tā veidojot vienotu sabiedrību.

Mērķa grupa: mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un NVO, kas pārstāv minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses.

Galvenās aktivitātes:
1. Apmācības nepilsoņiem, mazākumtautību pārstāvjiem pilsonības iegūšanai
2. Publiskās diskusijas
3. Starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms”
4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Īstenošanas vieta – Rīgas reģions

Plānotie rezultāti:
veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu.

Результаты проекта: Mērķis - veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi, tā veidojot vienotu sabiedrību.
Projekta īstenošanas vieta: Rīgas reģions.
Mērķa grupa: 115 mazākumtautību pārstāvji, 17 nepilsoņi un 16 NVO, kas pārstāv minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, t.sk., 30 biedri, 8 darbinieki, 41 brīvprātīgais.
Īstenotas aktivitātes, kas veicināja pilsoniskās sabiedrības attīstība stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu:
1. Noorganizēti 3 apmācības kursi nepilsoņiem, mazākumtautību pārstāvjiem pilsonības iegūšanai - latviešu valodas apguves kurss ( 100 stundas), kurss “Latvijas vēsture” (40 stundas), kurss “ Cilvēktiesību un pilsoniskā audzināšana” (40 stundas). (katrā apmācību kursā 21 dalībnieks).
2. Noorganizētas 6 apaļā galda diskusijas , kurās piedalījušies kopā 193 dažādu līmeņu valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, dienestu speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju (īpaši mazākumtautību biedrību) pārstāvji, kuri ikdienas darbā saskaras ar jautājumiem, kas saistīti ar mazākumtautību pārstāvju un nepilsoņiem integrācijas un naturalizācijas jautājumiem:
- „Brīvprātīgais darbs – jaunatnes iesaiste dialogā”, „Kultūras dažādība”, „Savstarpējās cieņas veidošana publiskajā vidē” ,„Neformālā izglītība – palīgs integrācijas procesa veicināšanā”, „Valoda un mūsu identitāte”, „Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru”.
3. Noorganizētas 25 starpkultūru integrācijas kluba „Kultūršarms” pasākumi, to ietvaros 10 kultūras dienas,1 vides sakopšanas pasākums (vidēji 30 dalībnieki katrā pasākumā).
4 Noorganizēts 1 projekta uzsākšanas pasākums (18 dalībnieki), 1 noslēguma pasākums (30 dalībnieki), informācija par projektu atspoguļota mājas lapā www.rlb.lv.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/2/MIC/010
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 30.06.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „TREPES, Radošā apvienība jauniešiem” (TREPES)
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22221.11 EUR / 15 617.08 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18999.05 EUR / 13 352.61 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 999.95 EUR / 702.77 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2222.11 EUR / 1 561.71 LVL;
Юридическии адрес: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Номер тел.: +371 27043170
Е-почта:
Домашняя страница: www.rlb.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org