eez-2009  grafiskais elements


Es esmu, es varu

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Mērķis: ieviest kompleksus pasākumus darbam ar jauniešiem Talsu novadā, veicinot to personības izaugsmi, karjeras veidošanas izpratni, veicinot jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, uzņēmējdarbības veikšanu un jauniešu organizāciju darbu.

Mērķgrupa: Talsu novada pusaudži pubertātes vecumā (11-13g.v.) un jaunieši, kas pakļauti bezdarba riskam 16-29g.v.

Aktivitātes un rezultāti:
• 1 inovatīvas metodes izstrādāšana un ieviešana preventatīvajam darbam ar pusaudžiem, īstenojot preventīvo nometni 6.kl. skolēniem (32 pers)
• jauniešu veiksmīgas iesaistīšanās darba tirgū/ karjeras veidošanā veicināšana (20 pers)
• jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana, īstenojot apmācības pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai „No idejas līdz realizācijai” (20 pers)
• jauniešu organizāciju veidošanās un esošo aktivizēšana, īstenojot apmācību seminārus un sniedzot praktisku pieredzes nodošanu. (40 pers)
• Jauniešu sadraudzības uzsākšana/ veicināšana ar Talsu novada sadraudzības pilsētas Prieņi (Lietuva) jauniešiem.
• jauniešu brīvprātīgā darba veicināšana (100h)

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija ieviest kompleksus pasākumus darbam ar jauniešiem Talsu novadā, veicinot to personības izaugsmi, karjeras veidošanas izpratni, veicinot jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, uzņēmējdarbības veikšanu un jauniešu organizāciju darbu.
Mērķa grupa: Talsu novada pusaudži pubertātes vecumā (11-13 g.v.) un jaunieši, kas pakļauti bezdarba riskam (16-29 g.v.). Kopumā projektā iesiastījās 121 bērns un jaunietis, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, kā arī 11 jaunieši bezdarbnieki.

Projekta partneris Nr.1: Talsu pamatskola
Partnerības novērtējums: izcila sadarbība un partnerība
Aktivitāte, kurā partneris iesaistīts: aktivitāte Nr.2 "Preventīvā nometne 6.klases skolēniem "Esmu drošs un draudzīgs""
Partnerības apraksts: uzdevums bija nodrošināt abu 6. klašu skolēnu informēšanu par aktivitāti, informēt vecākus par nometni, organizēt nepieciešamo medicīnisko dokumentu un atļauju no vecākiem iegūšanu, kā arī nodrošināt, ka skolēni uz nometni dodas mācību darba laikā – darba dienās, tādējādi izvairoties no situācijas, kad kāds bērns neierodas nometnē, jo brīvdienās ģimenē ieplānotas citas aktivitātes. Tāpat partneris piedalījās nometnes iekšējo darba kārtību, atsevišķu aktivitāšu ieviešanas metodikas plānošanā, balstoties uz savu skolēnu vajadzību pārzināšanu un tādējādi palīdzot sagatavot tādu programmu, kura sniedz vislielāko ieguvumu skolēniem.
Partneris noorganizēja projekta īstenotāju tikšanos ar bērnu vecākiem pirms nometnes, lai vecāki tiktu informēti par norisi.
Partneris strādāja patstāvīgi. Komunikācija ar projektu īstenotāju pamatā notika kā īsas darba un paveicamo/plānojamo darbu pārrunāšanas reizes, pamatā telefoniski un e-pastā.

Projekta partneris Nr.2: Talsu novada bērnu un jauniešu centrs
Partnerības novērtējums: ļoti labi
Aktivitāte, kurā partneris iesaistīts: aktivitāte Nr.3 "Jauniešu aktivizēšana jaunu NVO dibināšanai / esošo stiprināšanai", Nr.4 "Jauniešu aktivizēšana darba tirgum / uzņēmējdarbībai" un Nr.6 "Noderīgs brīvprātīgais darbs"
Partnerības apraksts: Partneris apzināja un motivēja mērķgrupu dalībai jauniešu akadēmijā (aktivitāte Nr.3), kā arī sava budžeta ietvaros īstenojot lielāko daļu akadēmijas nodarbību vadīšanu, tai skaitā nodrošinot arī nometnes vadītāju un organizējot nepieciešamās atļaujas nometnes notikšanai.
Partneris nodrošināja telpas aktivitātes Nr.4. karjeras konsultāciju nodrošināšanai, kā arī palīdzēja piesaistīt mērķgrupu.
Partneris daļēji piedalījas jauniešu brīvprātīgā darba koordinēšanā aktivitātes Nr. 6 ietvaros.

Rezultāti:
- izstrādāta un ieviesta metodika inovatīvam darbam ar pusaudžiem, veicot preventīvo darbu nometnē 6. klašu skolēniem (30 skolēni)
- veiksmīgi veicināta jauniešu iesaistīšanās darba tirgū / karjeras izveidei (27 jaunieši)
- veicināta jauniešu nodarbinātība, motivējot noticēt savām spējām un kļūt veiksmīgiem uzņēmējiem "No idejas līdz tās īstenošanai" (22 cilvēki)
- sagatavots jauniešu NVO dibināšanas pieteikums un aktivizētas esošās jauniešu organizācijas, veicinātajauniešu patstāvība, domāšanas un plānošanas prames (50 cilvēki)
- pieredzes un kontaktu gūšanas brauciens uz Lietuvu uz jauniešu organizāciju "Prien"
- veicināts brīvprātīgais darbs (146 h)

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/067
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.06.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Talsu pamatskola,Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 9
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19991.19 EUR / 14 049.89 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17092.47 EUR / 12 012.66 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 899.60 EUR / 632.24 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1999.12 EUR / 1 404.99 LVL;
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālr. nr.: 29811722
E-pasts:
Mājas lapa: www.kurzemesnvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli