sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā”

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 11.07.2014.
Срок подачи заявок: 02.09.2014.
Финансирование: 198 082 EUR

Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem:
1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā,  labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos

Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 198 082 EUR.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR.

Programmas finansējums ir līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2015.gada 1.janvārī.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.

Programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 2.septembris plkst. 17.00.
Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā). Projekta iesnieguma elektronisko kopiju (tai skaitā aizpildītā projekta iesnieguma veidlapa, budžeta veidlapa un projekta personāla CV) nosūta Sabiedrības integrācijas fondam uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu. Projekta iesniedzējam jānodrošina projekta iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstība papīra formā iesniegtajam oriģinālam.
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informācija par informatīvo semināru

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks:

2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00
Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā)

docDetalizētāka informācija par semināru

Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.

Saistošie dokumenti

 

 

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00, Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā)

docDetalizētāka informācija par semināru

Semināra prezentācijas:

Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.

 

 

 

Проекты: 10 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latvijas Pilsoniskā alianseRīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu
2.Biedrība “Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija”Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai
3.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)„Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”
4.Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"Konference "Hronisko slimību izaicinājums XXI gs. Eiropai- pacientu perspektīva un ekonomiskā aktivitāte"
5.Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijaŠodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei
6.Biedrība „Latvijas Lauku forums”Lauku kopienu parlamenta "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos" organizēšana
7.Biedrība „Prison Fellowship Latvia”NVO līdzdalība Resocializācijas procesā
8.Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”
9.Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”Vardarbības novēršana – Garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai!
10.LCĪVSO SUSTENTO (Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija)Informācijas sabiedrība – cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai