Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Izsludināts projektu konkurss programmā „Atbalsts [..]

Izsludināts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā”

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" ietvaros, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem:
1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos

Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 198 082 EUR.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR.

Programmas finansējums ir līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2015.gada 1.janvārī.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.

Programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 2.septembris plkst. 17.00.
Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā). Projekta iesnieguma elektronisko kopiju (tai skaitā aizpildītā projekta iesnieguma veidlapa, budžeta veidlapa un projekta personāla CV) nosūta Sabiedrības integrācijas fondam uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu. Projekta iesniedzējam jānodrošina projekta iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstība papīra formā iesniegtajam oriģinālam.
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informācija par informatīvo semināru

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks:

2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00
Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā).

docDetalizētāka informācija par semināru

Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.

Saistošie dokumenti