eez-2009  grafiskais elements


Iedvesmo paaudzi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.
Mērķa grupa: sociālas atstumtības riskam pakļautie jaunieši (18 – 30 gadi) un pirmspensijas un pensijas vecumā cilvēki (50 – 70 gadi).
Īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta.
Galvenās aktivitātes: Kopīgas aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un pirmspensijas un pensijas vecumā cilvēkiem.
Plānotie rezultāti: Tiks veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju noderīgo prasmju iegūšana un integrācija sabiedrībā.

Результаты проекта: Projekts īstenots no 25.10.2014. līdz 24.10.2015. Daugavpilī.
Projekta mērķis bija sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas. Mērķis pilnībā sasniegts, jo: projektā piedalījās 157 jaunieši un 137 pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, kopā 294 mērķa grupas pārstāvji. Tika organizētas 159 nodarbības: Treniņi: „Saskarsme un sadarbības kultūra” (4 nodarbības); Psiholoģiski treniņi „Emociju vadīšana” (5 nodarbības); „Antistress” (5 nodarbības); Radošas deju nodarbības (40 nodarbības); Radošas nodarbības: sociālā gleznošana (40 nodarbības); Radošas māla veidošanas nodarbības (40 nodarbības); Radošas teātra nodarbības: Priekšnesuma „Iepazīsti sevi!” sagatavošana (20 nodarbības); Viens noslēguma pasākums (Pasākuma laikā teātra nodarbību dalībnieki prezentēja projekta laikā sagatavotu priekšnesumu „Iepazīsti sevi!”. Izlaiduma dalībniekiem bija iespēja uzstāties ar projekta laikā sagatavotiem radošiem darbiem un izpaust savu radošo potenciālu). Tika izveidota rokasgrāmata par veselīgu dzīvesveidu (300 eksemplāri). Tika izveidota filma „Iedvesmo paaudzi”, kurā tika atspoguļoti labas prakses piemēri par veselīga dzīvesveida aktivitātēm. Projekta rezultātā biedrībai ir izdevies efektīvi strādāt un labāk izprast sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzības. Projekta rezultāti ir noderīgi visai sabiedrībai kopumā, tajā skaitā NVO un valsts pārvaldes pārstāvju starpā tika aktualizēta ideja veidot projektus, kuri apvieno gan jaunas, gan vecākas paaudzes cilvēkus un sniedza ieguldījumu cilvēku attīstībā. Projekta rezultāti tika izplatīti citām organizācijām.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/070
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 07.07.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „ERFOLG”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola”
Место осуществления проекта: Daugavpils
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 20076.76 EUR / 14 110.03 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 17163.73 EUR / 12 062.74 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 903.35 EUR / 634.88 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2009.68 EUR / 1 412.41 LVL;
Юридическии адрес: Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5401
Номер тел.: 37120371892, +37165420019
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.erfolg.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org