Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis – pilnveidot un paaugstināt Latvijas reemigrantu un viņu ģimenes locekļu latviešu valodas prasmes, izmantojot interaktīvas mācību metodes un veicināt reemigrantu motivāciju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes.

Mērķa grupa – atbilstoši konkursa nosacījumiem projekta mērķu grupa ir reemigranti, Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kuri izceļojuši no Latvijas pēc 1990. gada un pārceļas atpakaļ uz patstāvīgu dzīvi Latvijā un viņu ģimenes locekļi (pieaugušie un bērni), kuri kopā ar reemigrantu pārceļas uz patstāvīgu dzīvi Latvijā (tai skaitā laulātais, kurš ir citas valsts pilsonis, viņa bērni, vecāki, māsas vai brāļi), izņemot trešo valstu pilsoņus.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga, SIA „Baltic Bright" telpas.

Projekta uzdevums – sniegt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijas reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Projekta aktivitātes – visas projekta aktivitātes ir cieši pakārtotas projekta mērķim – pilnveidot un paaugstināt Latvijas reemigrantu un viņu ģimenes locekļu latviešu valodas prasmes. Projekta ietvaros tiks kvalitatīvi realizētas mācību programmas – rūpīga pasniedzēju gatavošanās stundām, interaktīvu metožu izmantošana apmācības procesā, sistemātiska kvalitātes kontrole projekta realizācijas procesā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai apmācību kurss būtu ne tikai atbilstošs programmai, bet vienlaicīgi arī interesants un saistošs, tā veicinot kursantu valodas apguves motivāciju.

Projekta plānotais rezultāts: Valsts valodas kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1). Latviešu valodas apguves kursa noslēgumā kursanti kārtos valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, ko apliecina rakstiskā veidā noslēgta vienošanās starp SIA „Baltic Bright" un Valsts izglītības satura centru.

Metodes, ar kurām plānots nokomplektēt nepieciešamās mērķa grupas – reemigranti un viņu ģimenes locekļi (pieaugušie un bērni) – skaitu, ir daudzpusīga reklāma, tostarp:

  • sociālajos tīklos;
  • „Baltic Bright" mācību un konsultāciju centra mājas lapā;
  • paziņojumi publiskās vietās;
  • publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

Informācijas un publicitātes pasākumi tiks veikti pirms pieteikšanās latviešu valodas kursiem un dalībnieku reģistrācijas uzsākšanas, izvietojot reklāmas banerus sociālajos tīklos draugiem.lv un tvnet.lv (par maksu), kā arī sociālajos tīklos facebook.com, BalticBright mājas lapā balticbright.lv u.c. valodu apmācību vietnēs, izglītības iestādēs (vakarskolās) un masu pasākumu vietās, izsūtot informāciju aģentūrām BNS un LETA, lai nodrošinātu iespēju kursos pieteikties jebkuram interesentam neatkarīgi no viņa vecuma, nodarbošanās vai sociālā stāvokļa.Piešķirtais finansējums: 20 370,40 EUR / 14 316.40 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/2/4
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Bright”
Īstenošanas vieta: Rīga
Statuss: Apstiprināts