Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Kopā mēs varam vairāk!

eez-2009  grafiskais elements


Kopā mēs varam vairāk!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Sociālā riska grupas jauniešiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai motivētu apgūt profesiju un gūt panākumus. Projekta mērķis - iesaistot jauniešus dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs, motivēt viņus iegūt vai turpināt izglītību un iekļauties darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības risku, sekmējot cilvēkresursu attīstību. Projekta mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši.
Ar projekta aktivitātēm plānots nostiprināt jauniešu pašapziņu un ticību saviem spēkiem, attīstīt to prasmes un dotības. Paredzēts organizēt ikmēneša seminārus; individuālu darbu ar jauniešiem, kuri ieinteresēsies iesaistīties ikdienas brīvprātīgā darbā; regulāras tikšanās pieredzes apmaiņai utt.
Projekta rezultātā jaunieši būs aktīvi līdzdarbojušies un regulāri iesaistījušies aktivitātēs, iegūs jaunas prasmes, kļūs pārliecinātāki savos lēmumos, spēs patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sasniedzamus mērķus un veiksmīgi iesaistīties darba tirgū tā integrējoties sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Projekta “Kopā mēs varam vairāk!” nepieciešamība - jauniešu informētība par brīvprātīgo darbu, nodarbinātība un lietderīga brīvā laika pavadīšana mazinās valstī identificētās problēmas: jauniešu emigrāciju, jauniešu noziedzību, antisociālu uzvedību, narkomāniju, pasivitāti. Mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Projekts tika īstenots Rīgas pilsētā un dzīvnieku patversmē Stopiņu novadā, Līči.

Projekta mērķis bija iesaistīt jauniešus dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs, lai motivētu tos iegūt vai turpināt izglītību, iekļauties darba tirgū un sabiedrībā, mazināt sociālās atstumtības risku. Plānotais mērķis ir sasniegts: 12 mēnešu laikā noorganizēti 10 semināri par brīvprātīgā darba iespējām, projekta aktivitātēs iesaistīti 325 jaunieši, no kuriem aktīvu brīvprātīgo darbu vismaz 120 stundu apjomā veikuši 52 jaunieši. Projekta ietvaros tie guvuši jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, apguvuši jaunas prasmes: datorprasmes, komunikācijas prasmes, praktiskā darba iemaņas dzīvnieku patversmē un publiskos pasākumos u.c. Arī pēc projekta noslēguma jaunieši turpina iesākto brīvprātīgo darbu – līmē sludinājumu lapas, palīdz dzīvnieku patversmē, piedalās pasākumos, dalās sociālajos tīklos u.t.t. Projekta laikā jaunieši ieguvuši brīvprātīgā palīga apliecības dzīvnieku patversmē un var pastāvīgi turpināt brīvprātīgo darbu, kā arī pretendēt uz darba vietu patversmē.

Projekts ir veicinājis jauniešu nodarbinātību brīvajā laikā un interesi par dzīvnieku aizsardzības jomu. Spēja palīdzēt citiem – dzīvniekiem – cēlusi jauniešu pašapziņu, ticību saviem spēkiem.

Projekta partneris – RD Labklājības departaments – sniedzis būtisku ieguldījumu projekta mērķa grupas piesaistē un sadarbībā ar mērķa grupas pārstāvošajām organizācijām. Pateicoties projekta partnera koordinatora darbam, veiksmīgi noorganizēti semināri, kuru apmeklētāji turpināja darbu darba grupā.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/013
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „dzivniekupolicija.lv”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Rīgas domes Labklājības departaments
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22222.02 EUR / 15 617.72 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.83 EUR / 13 353.16 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.99 EUR / 702.80 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2222.20 EUR / 1 561.77 LVL;
Juridiskā adrese: "Ozolaine", Stopiņu novads, LV-2118
Tālr. nr.: 20203333
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.dzivniekupolicija.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 16.06.21