Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Palīdzi man izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā[..]

eez-2009  grafiskais elements


Palīdzi man izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis: vecāku kompetences palielināšana bērnu ar redzes traucējumiem audzināšanā un psiho-sociālās attīstības uzlabošanā, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu veicināšana iekļauties sabiedrībā un viņu sociālo prasmju pilnveidošana.
Mērķa grupa: Rēzeknes pilsētas bērni un jaunieši ar redzes invaliditāti vecumā līdz 16 gadiem un viņu vecāki.
Īstenošanas vieta: Rēzekne, Bukmuižas iela 20.
Galvenās aktivitātes: radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes un tematiskie pasākumi, tos īstenojot individuālajā, grupas un forntālajā darba formā.
Plānotie rezultāti: bērnu ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālo prasmju pilnveidošana un attīstīšana, jaunu sociālo kontaktu dibināšana ar citiem bērniem, kam ir līdzīgas problēmas, bērnu ar redzes traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā veicināšana.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija palielināt vecāku zināšanas un kompetenci par audzināšanu un izglītību bērniem ar redzes traucējumiem, lai uzlabotu psihosociālo attīstību bērnu un veicinātu viņu sociālo integrāciju.
Mērķa grupas: bērni līdz 18 gadiem ar redzes traucējumiem un viņu vecāki, kuri dzīvo Rēzeknē.
Projekta ietvaros notika 51 aktivitāte, tika piesaistīti 7 brīvprātīgie.
Galvenās aktivitātes: semināri, fiziskās aktivitātes un tematiskie pasākumi, kas tika realizēti, izmantojot individuālo, grupu un frontālās darba formas.
Galvenie sasniegtie rezultāti: projekta laikā paaugstināta dzīves kvalitāte bērniem ar redzes traucējumiem, attīstot bērniem sociālo mijiedarbības prasmes, jaunu sociālo kontaktu prasmes ar citiem bērniem ar līdzīgām veselības problēmām, kā arī atbalstot sociālo integrāciju bērniem ar redzes traucējumiem.
Projekta laikā tika akcentēts, ka biedrības prioritāte ir bērni ar redzes traucējumiem. Projekta laikā radošās darbnīcās sāka apmeklēt bērni arī garīgo atpalicību, bērni ar īpašām vajadzībām. Projekta laikā tika izveidota mājas lapa http://saulesstarsav.lv/, kurā tika pilnībā atspoguļojas visas projekta īstenotās aktivitātes laikā latviešu un angļu valodās, sekmējot to lielāku publicitāti.
Projekta laikā 24 no aktivitātēs tieši iesaistītajiem bērnu ar redzes traucējumiem ir uzlabojies funkcionālais līmenis, uzlabojot savu līdzdalību, integrāciju sabiedrībā, kā arī viņi ieguva vispārējo sagatavošanu skolai, lai sāktu integrēties vienaudžu sabiedrībā.
Projekta laikā tika izstrādātas dažādas spēles bērnu kustību koordinācijas uzlabošanai, reakcijas ātruma un sacensību gara palielināšanai. Bērni sadarbojās viens ar otru, strādāja komandā, atbalstīja viens otru un uzmundrināja.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka bērni izteica vēlmi organizēt un piedalīties līdzīgos pasākumos, lai būtu vairāk dažādu piedzīvojumu, lai varētu apskatīt un staigāt Rēzekni.
Projekta laikā palielinājies biedrības biedru - bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku - skaitu no 30 biedriem gada sākumā projekta līdz 65 projekta beigām.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/090
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "SAULES STARS AV"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rēzekne
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 20309.99 EUR / 14 273.94 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17365.04 EUR / 12 204.22 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 913.95 EUR / 642.33 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2031.00 EUR / 1 427.39 LVL;
Juridiskā adrese: Ziedu iela 6B, Rēzekne, LV-4601
Tālr. nr.: 29544626
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org