sif-jauns-kras


NVO līdzdalība Resocializācijas procesā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Поиск проектов
предоставил финансирование: 19 715,14 EUR / 13 855.88 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/PR/27
Исполнитель проекта: Biedrība „Prison Fellowship Latvia”
Cтатус: apstiprināts