Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta "Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana" mērķis ir veicināt attīstības izglītību un sabiedrības izpratni par godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumiem, mobilizējot plašāku atbalstu pasākumiem nabadzības novēršanai un taisnīgākām attiecībām starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm.

Specifiskais projekta mērķis ir uzlabot mērķa grupu kompetenci Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, izmantojot neformālās izglītības metodes, risinot godīgās tirdzniecības un globālās attīstības jautājumus.

Projekta mērķa grupas ir bērni un jaunieši (skolas vecuma bērniem līdz 18 gadiem, jaunieši no 19 līdz 30 gadiem), skolotāji un patērētāji (pieaugušie).

Projekts tiek īstenots trīs Baltijas valstīs: Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (no SIF līdzekļiem līdzfinansētās aktivitātes tiks īstenotas Latvijā).

Sagaidāmie projekta rezultāti ir:

  • palielinājusies sabiedrības apziņa godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumos un uzlabota mērķgrupu izpratne Lietuvā, Latvijā un Igaunijā par problēmām un grūtībām, ar kurām saskaras jaunattīstības valstis un to iedzīvotāji;
  • uzlabota kapacitāte un sadarbība starp organizācijām, kas darbojas tādās jomās kā godīgā tirdzniecība, atbildīgs patēriņš un attīstības izglītība.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 7814,47 EUR / 5 492.04 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/18
Исполнитель проекта: Biedrība "Zaļā brīvība"
Партнер: Lietuvas patērētāju institūts
Юридический адрес: Meža iela 4, Rīga, Latvija
Период проетка: 01.11.2014.-31.10.2015.